Fotograf Gallery

Pavel Příkaský a Miroslava Večeřová
— Isotonic Songs

pátek 21. prosince od 18 hodin

Isotonic Songs je autorskou publikací dlouhodobě spolupracující dvojice Pavel Příkaský a Miroslava Večeřová. Kniha vznikla v interakci mezi umělci, editorkou Marianou Serranovou, autorem a autorkami textových příspěvků a grafikem Janem Brožem. Zároveň je první z plánované řady autorských publikací, kterou chce platforma Fotograf stimulovat zájem o netradiční spojení fotografie, ostatních vizuálních médií a tištěné knihy.

Kniha volně navazuje na výstavu Isotonic Song ve Fotograf Gallery v Praze z počátku roku 2019, rozvíjí její témata a zároveň objasňuje provázanost mezi díly a veřejnými výstupy této autorské dvojice.

Vydavatelem knihy je Fotograf 07 z. s. Její vydání finančně podpořil Státní fond kultury ČR.

Editorka: Mariana Serannová
Texty: Angelica Bollettinari, Christina Gigliotti, Mia Imani Harrison, Michal Novotný, Mariana Serranová, Borbala Soos
Grafický design: Jan Brož
104 stran
Náklad: 300 kusů
Cena: 320 Kč (na křtu 260 Kč)

ISBN: 978–80–906924–1–1

fb

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.