Fotograf Gallery

Sbírková portfolia – limitované edice

Od roku 2011 Fotograf 07 z.s. sestavuje dvakrát ročně kolektivní fotografická portfolia jako speciální sběratelské edici tematicky spjatou s vybranými čísly časopisu Fotograf. Pro instituci primárně zaměřenou na prezentaci a propagaci fotografie a výtvarného umění u nás a v zahraničí je prodej sbírkových portfolií zdrojem financí, díky kterému se mohou rozvíjet všechny tři platformy Fotograf – časopis, galerie a festival. Umělkyně a umělci se bez nároku na odměnu podílejí na fungování všech tří platforem Fotograf. Ochotně a s altruismem přispívají k tomu, že se Fotograf v průběhu uplynulého půldruhého desetiletí stal největší českou nevládní neziskovou organizací působící na poli současné umělecké fotografie. Projekt sbírkových portfolií, podporovaný PPF Art a.s., se stal úctyhodnou formou filantropie a mecenášství, jímž autoři odměňují Fotograf 07 z.s. a zároveň i ty ze svých kolegyň a kolegů, kterým naší činností věnujeme pozornost a péči.

Děkujeme následujícím umělcům:

Radeq Brousil, Veronika Daňhelová & Karla Hostašová, Adam Holý, Tereza Kabůrková, Dzmitry Kruhlou, Silvie Milková, Daniela & Linda Dostálková, Juliana Křížová & Jakub Vlček, Jan Mahr, Jan Malý, Kamila Musilová, Petr Willert, Jan Kuděj, Martin Novák, Olga Alia Krulišová, Eva Pacalová, David Stecker, Tereza Příhodová PRAHA – Tomáš Brabec, Sylva Francová, Markéta Kinterová, Ludmila Kadlecová, Viktor Kopasz, Tomáš Souček, Peter Fabo, Tereza Janečková & Pavlína Míčová, Matky & Otcové, Michal Kalhous, Silvie Kolevová, Petra Steinerová, Milan “Fano” Blatný, Kateřina Držková a Daniela Matějková, Karel Knop, Pavel Matela, Tereza Severová, Tereza Velíková, Jana Butzke, Alžběta Diringerová, Ivars Gravlejs, Alžběta Kočvarová, Petr Košárek, Ondřej Telecký, Linda Čihařová, Anna Balážová & Katarína Hládeková, Petra Hudcová, Iveta Kulhavá, Tomáš Lumpe, Kateřina Zochová, Vendula Knopová, Veronika Markovičová, Štěpán Pech, Jana Šašková, Barbora Toman Tylová, Dušan Zahoranský, Mario Bihári & Björn Steinz, Michael Borek, Dominik Gajarský, Katarína Hrušková, Jáchym Myslivec & Barbora Oujezdská, Tereza Zelenková, Tomáš Chadim, Jakub Cabalka & Jakub Červenka, Tomáš Moravec, Lucia Sceranková, Jakub Skokan & Martin Tůma, Miroslava Večeřová, Ján Kekeli, Matěj Skalický, Matěj Chrenka, Martin Vongrej, Jan Šalda, Šimon Štrba & Tereza Bonaventurová, Zuzana Fedorová, Lenka Glisníková, Tomáš Hrůza, Lukáš Kubec, Štěpánka Sigmundová, Adam Vačkář, Darina Alster, Tereza Bonaventurová, Michal Czanderle & Michal Adamovský, Zuzana Pustaiová, Jakub Ra, Marie Tučková

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.