Fotograf Gallery

Workshop Body and Bones


Zahájení: 11. 2. 2023, 14:00

V rámci výstavy Heart Seas organizuje Fotograf Gallery participativní workshop s performativními prvky pod vedením umělkyně Miroslavy Večeřové. Prozkoumejte vlastní vnitřní a vnější pobřeží se zaměřením na imaginární tvory v dalekých hlubinných propastí!

— Celý článek

Lucia Sceranková: Heart Seas


Zahájení: 15. 12. 2022, 18:00
Hana Buddeus

Voda je tekutá, nerespektuje hranice, přelévá se, vsakuje se, představuje děsivou hloubku, ale i konejšivé splývání na klidné hladině. Vodou se můžeme inspirovat, a také pocítit sílu jejího proudění ve vlastním těle nebo se učit přijímat i dávat v rytmu vln. Název výstavy Lucie Scerankové – Heart Seas –, v níž se voda stává metaforou prožitku mateřství, životní energie, pěny dní, očistnou koupelí, ale i zrcadlem žité zkušenosti, je převzat z knihy britské antropoložky Veronicy Strang, která popisuje vnitřní moře, které protéká srdcem a udržuje jeho příliv a odliv. 

— Celý článek

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.