Fotograf Gallery

JDE SE Z TOHO NEZBLÁZNIT? víkendové symposium zaměřené udržitelné fungování výstavních institucí

Nechceme toho od sebe málo – kvalitní výstavní a doprovodný program, adekvátní odměny pro vystavující, důstojné pracovní podmínky pro nás samé. Jak na to? Jaké strategie fungují a co je naopak cestou do pekel? Je to vůbec ve stávajícím systému možné? Jde se z toho nezbláznit? Na tyto otázky se pokusíme hledat odpověď v rámci kulatého stolu, workshopů a diskuze.Na tyto otázky se pokusíme hledat odpověď v rámci kulatého stolu, workshopů a diskuze.

— Celý článek

Work in Process


Zahájení: 26. 2. 2024, 18:00

Výstava Work in Process je výstavou o reproduktivní práci – práci nezbytné a podpůrné, práci, na kterou narazíme všude tam, kde je třeba organizovaně udržovat, práci, která je ale často opomíjená. I v galeriích působí řada pracovnic, které jsou částečně „neviditelné“: žádají o granty, vedou účetnictví, spravují techniku, instalují, deinstalují a hlídají výstavy, uklízí, starají se o sítě. Tohle všechno chce výstava zviditelnit s vědomím toho, že se možná stává další z řady výstav o péči.

— Celý článek

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.