Fotograf Gallery

Sociální reportáže Ireny Blühové


Zahájení: 19. 6. 2024, 18:00

“Matka” slovenské sociální fotografie, aktivistka a studentka Bauhausu. Nejen tyto role zastávala etablovaná slovenská fotografka Irena Blühová (1904–1991), jejíž tvorba u nás zatím nikdy nebyla prezentována jako komplexní celek.

— Celý článek

Fotograf Gallery

Akce   Workshop    

JDE SE Z TOHO NEZBLÁZNIT? víkendové symposium zaměřené udržitelné fungování výstavních institucí

Nechceme toho od sebe málo – kvalitní výstavní a doprovodný program, adekvátní odměny pro vystavující, důstojné pracovní podmínky pro nás samé. Jak na to? Jaké strategie fungují a co je naopak cestou do pekel? Je to vůbec ve stávajícím systému možné? Jde se z toho nezbláznit? Na tyto otázky se pokusíme hledat odpověď v rámci kulatého stolu, workshopů a diskuze.Na tyto otázky se pokusíme hledat odpověď v rámci kulatého stolu, workshopů a diskuze.

Fotograf Gallery

Výstava    

Work in Process

Výstava Work in Process je výstavou o reproduktivní práci – práci nezbytné a podpůrné, práci, na kterou narazíme všude tam, kde je třeba organizovaně udržovat, práci, která je ale často opomíjená. I v galeriích působí řada pracovnic, které jsou částečně „neviditelné“: žádají o granty, vedou účetnictví, spravují techniku, instalují, deinstalují a hlídají výstavy, uklízí, starají se o sítě. Tohle všechno chce výstava zviditelnit s vědomím toho, že se možná stává další z řady výstav o péči.

Fotograf Gallery

Výstava    

5 East Broadway | Marie Tomanová

Fotograf Contemporary s potěšením uvádí první samostatnou výstavu Marie Tomanové ve Fotograf Gallery pod názvem 5 East Broadway, která představuje zcela nové dílo autorky. Výstava poprvé kombinuje barevné, černobílé fotografie a krátké filmy, aby představila pestrou a mnohotvárnou vizi silných individualit. Od února do května tohoto roku si Tomanová pronajala ateliér o rozměrech 3,5 x 3,5 metru na adrese 5 East Broadway – doslova malou, přeplněnou místnost ve čtvrtém patře klasického starého newyorského činžáku – a pozvala desítky mladých lidí, aby jí přišli vyprávět své sny, tančit, fotografovat a nechat se natáčet.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.