Členská schůze Spolku Skutek a křest brožury “Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky”

čtvrtek 21. června od 18 hodin

Pravidelná členská schůze Spolku Skutek, tentokrát ve Fotograf Gallery, následovaná křtem spolkové brožury brožury „Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky“.

— Celý článek

Ondřej Vinš
— Pěší věc / Věnováno Eratosthenovi z Kyrény


Zahájení: pondělí 28. května od 18 hodin
Kurátorka: Mariana Serranová

Instalaci Pěší věc lze podle autora chápat jako „mechanicko-chemický zápis“. Ve skutečnosti však v sobě tento několikaměsíční experiment, jehož název je vypůjčený ze stejnojmenné sbírky básní Petra Kabeše, nese nepřehlédnutelnou poetiku absurdity a výsledná forma je po výtvarné stránce subtilní i osvobozující. Nečekaně parafrázuje finesy charakteristické pro fotografickou dokumentaci, aniž by paradoxně v průběhu zaznamenávání jednotlivých fází pohybu v krajině fotoaparát našel jakékoli uplatnění. 

fb

— Celý článek

Daniela & Linda Dostálkovy
— We are still the same and you are always more


Zahájení: pondělí 28. května od 18 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Výstava We are still the same and you are always more obnažuje strukturu afektivních vztahů mezi přírodou, technologií a naší tělesností. Naše převažující touha po symetrii je potlačena mnohočetným opakováním a stává se tak performativní silou, imitací zdánlivě klasicky zvolených technik a formátů, která činí veškeré aktéry výstavy živými. 

fb

— Celý článek

Fotograf OPEN-CALL
— Ne-práce / zaměstnání volnem

do 16. června 2018

Fotograf vydává otevřenou výzvu pro profesionály, amatéry, studentky a studenty k zaslání fotografických projektů, které budou publikovány v tištěné formě čísla časopisu Fotograf. Návrhy se mohou vztahovat k tématu festivalu i časopisu, kterým je v letošním roce pod názvem “Ne-práce – zaměstnání volnem” myšlena lidská činnost vztahující se k rozdělení času na volný a pracovní. Co je to volný čas? A jak toto společensky konstruované schema ovlivňuje naše vnímání? Akceptujeme i podklady, které se k tématu nevztahují, ale představují svébytný jasně definovaný celek mající nezávislý a nekomerční charakter.

— Celý článek

Zakládáme klub přátel, podpořte nás!

Chcete být kamarádem či mecenášem Fotografa? Můžete vstoupit do nového Fotograf klubu. Uvědomujeme si, že kultura nemůže fungovat bez dlouhodobého prohlubování vztahů mezi umělci, institucemi a jejich návštěvníky. Vytvořením klubu k tomu chceme vytvořit nový kvalitativní základ. Členstvím ve Fotograf klubu se nejlépe seznámíte s tím, jak se proměňuje současná fotografie a vizuální umění, a dostanete se blíž k jeho autorům, autorkám i k producentům kulturních událostí. Fotograf klub je formou podpory aktivita spolku Fotograf 07 a zároveň platformou, jak vylepšovat komunikaci s těmi, kteří chtějí vidět a vědět.

— Celý článek

Nové sídlo Fotografa

Galerie, časopis a festival mají od září nové společné sídlo. Rozšířili jsme výstavní prostory a umění zajistili důstojné prostředí, které podle našeho názoru odpovídá prezentačním nárokům v 21. století. Novým sídlem chceme potvrdit a posílit renomé všech dosavadních aktivit spolku Fotograf 07 z.s.. Z Fotografa chceme učinit místo, které na Praze 1 budete vyhledávat jako jedno z jejích přirozených kulturních center, ať již kvůli výstavám, studiu či nákupu fotografických publikací, ale například také kvůli příjemnému prostředí pro vaše pracovní schůzky. Za tímto účelem byla vybudována stálá Čítárna uzpůsobená mimo jiné pro účely krátkodobých pracovních setkání. Autorem architektonického řešení Fotografa je vizuální umělec a architekt Jan Fabián. Naším společným cílem bylo upravit prostor tak, aby vynikly cenné původní prvky interiéru i exteriéru a abychom zároveň vyhověli  proměnlivým potřebám výtvarných umělců. O novou vizuální identitu sídla se postaral grafik a typograf Filip Kraus.  

— Celý článek

Fotograf Magazine

Křest    

Křest časopisu Fotograf #31
— Tělo

středa 16. května od 18 hodin

Téma těla, tělesnosti se ve fotografii objevuje od samého počátku. Není to však jen klasická a tolik opakovaná podoba aktu. Ten se již, především ve svých komerčních, nebo obvyklých akademických podobách vyčerpal. Samo tělo je však pro člověka schránkou nesoucí jeho bytí, jeho fyzickou existenci, jejíž jedinečnosti a také její pomíjivosti si je vědom, i když se to mnohdy pokouší zapomenout.

Fotograf Gallery

Akce    

Bromfiles – Rodinná manufaktura
— komentovaná prohlídka

čtvrtek 26. dubna od 18 hodin

Kurátorka výstavy „Bromfiles – Rodinná manufaktura“ Mariana Serranová a fotografka Veronika Bromová představí tvorbu Dagmar a Pavla Bromových, kteří svou imaginativní tvorbou ovlivňovali vizuální styl užité grafiky 60. a 80. let, ale zároveň měli nepřehlédnutelný vliv i na formování poetiky jejich dcery, Veroniky Bromové, později klíčové osobnosti české fotografie a nových médií.

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Veronika Bromová, Dagmar a Pavel Bromovi
— Bromfiles — Rodinná manufaktura

Manželé Bromovi ovlivňovali vizuální styl 60. a 70. let v české grafice. Kromě ilustrací spolupracovali na doprovodných grafických materiálech pro divadelní scény a hudební vydavatele. Veronika Bromová byla jednou z klíčových postav nových médií 90. let, zejména fotografické postprodukce a digitálně manipulovaného obrazu. Vynalézavě využila technické možnosti, které přinesl konec milénia, obdobně jako její rodiče ve své době dosahovali pozoruhodných výsledku ve zvoleném médiu fotomontáže.

Fotograf Gallery

Akce    

My name is Red Herring
— The end of 3rd episode (S1.E3)

pátek 13. dubna od 18 hodin

Přivlastněním si atributů seriálového vyprávění Jansa klade past (sám na sebe?) v podobě očekávání návaznosti a vnitřní konzistence. Podobně tomu je u důrazů na (neo- či kvazi-) mytologický rozměr napsaných charakterů a vyprávění. Aluzí chrámového narthexu s minimalistickým mobiliářem, který upomíná obchodní regály, ale zároveň dýchá rytmem barevných světel, zesiluje atmosféru blížící se obchodně-spirituální (trans)akce, v níž ďábelská nabídka vychází vstříc poptávce po skills, které nám umožní prožít alespoň kousek života bez pocitu ponížení. Ale co když to všechno je také klauniáda, seriál je seriálem pouze díky přesazování rostliny, která ovšem má ten dar zakořenit v jakýchkoliv podmínkách, mýtus je libovolnou hrou, jejíž pravidla lze obměňovat podle okamžitých požadavků, a skills jsou pouze berlemi pro všechny beznohé a bezruké, kteří neumějí předložit alternativu k silovým řešením „společných záležitostí“. Pohyb v ambivalentní unikavosti a nedůvěryhodnosti je však důvodem ptát se, kdo tedy vlastně je Red Herring.

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Jakub Jansa
— My name is Red Herring

Raw-seriál Club of Opportunities vstupuje do své schizofrenní fáze. Zatímco v paralelní epizodě April Showers Bring May Flowers v pražské galerii AMU nejistě klíčí naděje ve větrem navátých, tenkých vrstvičkách písku, na My name is Red Herring se kořenová zelenina stahuje hluboko do (ú)rodného podzemí, aby z jeho mazlavé, slepé temnoty vyvrhla vizi svých politických cílů a taktik. Náznaky naděje jsou v ní nahrazeny příslibem moci, podmínkou jehož naplnění je ovšem přijetí bezskrupulózních argumentačních metod.

fb