Tacita Dean
— Ztráta / Czech Photos


Zahájení: čtvrtek 10. října od 18 hodin
Kurátor: Pavel Vančát

Dnes již proslulá britská umělkyně Tacita Dean pořídila tyto fotografie jako studentka během svého pobytu v Praze v roce 1991 do souboru „Czech Photos” (1991/2002), ale poprvé všech 326 fotografií prezentovala až v roce 2003. Jak sama uvádí: „Jsou jako pozůstatky Prahy, která už neexistuje, jako časová kapsle.“ Součástí výstavy je také 16 mm film „Ztráta” (1991/2002), která je pro autorku typicky mnohoznačným záznamem přednášky na pražské ČVUT. Obě díla budou v Praze představena vůbec poprvé.

— Celý článek

Svoboda


Zahájení: čtvrtek 10. října od 18 hodin
Kurátorka: Lucia Gavulová

Skupina EXXIT (1995-2000), ktorej jadro tvorili študenti a absolventi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Yrbis Innocent, p3klmn, Peter Hrevuš a Tomáš Porubän sa začala naplno tvorivo prejavovať práve v období porevolučnej eufórie. Kontakt s „voňavým, lesklým a svietivým kapitalizmom“ (ako ho v čase dospievania vnímali) však mali jej členovia ešte predtým, než to umožnil pád Železnej opony, čo ich následne ovplyvnilo. Táto skúsenosť a duchovné založenie niektorých z nich sa spojili so spirituálnym precitnutím, ku ktorému dopomohli dovtedy nedostupné psychotropné látky. Vyústením boli vizionárske stavy grupy, zhromažďujúcej sa v bratislavskom byte na Radlinského ulici.

— Celý článek

Fotograf Edition 2019
— Markéta Othová, Johana Pošová a Ivars Gravlejs

Fotograf Edition je novou edicí fotografického umění, jíž naše instituce usiluje o zvýšení sběratelského zájmu o současnou fotografii a zároveň o nabídku kvalitního a cenově dostupného vizuálního umění. Při její přípravě se náš tým opíral o dlouholeté působení na poli umělecké fotografie a bohaté zkušenosti ze zahraničí, kde právě limitované edice umění získaly oblibu jak mezi sběrateli umění, tak mezi těmi, kteří si artefakt chtějí pořídit domů nebo jako hodnotný dárek. Pro rok 2019 do ní přispěli renomovaná vizuální umělkyně Markéta Othová, fotografka Johana Pošová, a fotograf Ivars Gravlejs.

— Celý článek

Festival Fotograf

Akce    

3 x 3 portfolia studentů

pátek 11. října od 15 hodin

Tři studenti ze tří fotografických ateliérů vysokých uměleckých škol představí svá portfolia. Letos byli k našemu neformálnímu portfolio review přizváni studenti a pedagogové těchto tří fotografických škol: Ateliéru fotografie Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Ateliéru Dokumentární fotografie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze a Ateliéru tvůrčí fotografie na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Fotograf Gallery

Křest    

After Life výstavy
— křest publikace

pátek 4. října od 18 hodjn

After Life výstavy je sborníkem příspěvků čtrnácti umělců a kurátorů, kteří se zamýšlí nad přístupy v dokumentaci výstav a uměleckých děl. Autoři byli požádáni, aby byli ve svých textech co nejvíce osobní a zprostředkovali nám vlastní zkušenost a úvahy na toto téma. Kniha sestává ze tří bloků (Manipulace s fakty a teorií, Popisy a subjektivní pravdy, Literatura), v nichž se dokumentační fotografie stává pozitivním nástrojem, důkazem, zkouškou nebo skicou, prostředkem pro vydírání, sebeprezentační blamáží a sbližovacím prvkem.

Fotograf Gallery

Přednáška    

Gvantsa Jishkariani
— Jak jsme založili galerii bez peněz?

úterý 24. září od 18 hodin

Jak mohou nezávislé galerie změnit umění a společnost? Jak může změna estetických hodnot ovlivnit kvalitu života? Proč měříme úspěch počtem selhání, kterými si umělci procházejí s naší pomocí? Jak lidem zvenku zpřístupnit váš prostor, aby svou energii využili k experimentování? Umělkyně, kurátorka a galeristka Gvantsa Jishkariani bude hovořit o vlastní umělecké praxi, o zkušenostech s „vytvářením galerií“ a o dopadech, které její galerie měly na gruzínské umění.

Fotograf Gallery

Přednáška    

Beáta Istvánkó
— Praktiky self-publishingu v Maďarsku post-digitální doby

středa 11. 9. od 17 hodin

Představa o publikačních aktivitách umělců se v posledních desetiletích změnila. Svoji úlohu v tom sehrálo zejména rozšíření uměleckého trhu a globalizace uměleckých praktik v kombinaci s nástupem digitálního umění a zavedením nových způsobů výroby a oběhu. Tiskové a digitální projekty využívají experimentální formáty a mažou rozdíly mezi uměleckým tiskovinami, kurátorskými experimenty a dalšími vydavatelskými podniky. Cílem prezentace kurátorky a historičky umění Beáty Istvánko je shrnout historii nezávislého uměleckého vydávání v Maďarsku po roce 2000 prostřednictvím činnosti budapešťské ISBN books+gallery.

Fotograf Gallery

Akce    

Markéta Othová a Antonín Jirát
— komentované prohlídky

úterý 6. sprna od 18 hodin

Komentované prohlídky dvou paralelních výstav za účasti obou autorů. Markéta Othová vám poví, proč se výstavu Svět knihy rozhodla koncipovat výhradně z fotografií obálek knižních publikací, jejichž grafické úpravy je sama autorkou. Antonín Jirát vás uvede do principů své tvorby a patrně přiblíží, co spojuje fotografování tahačů a králíků se zajíci, a proč se kvůli fotografování kamiónů vypravil až do francouzského Calais.

fb