Fotograf Gallery

Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy


Zahájení: 6. 6. od 18:00
Tereza Rudolf a Vojtěch Märc

Srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Úchylka měření: 1392 hodin výstavy, z toho 237 otevřeno.
 
Veřejná komentovaná prohlídka se koná 6. 6. 2022 od 18:00 za přítomnosti kurátorky Terezy Rudolf, kurátora Vojtěcha Märce a vystavujícího umělce Jana Šerých.
 
Těšíme se na Vás!
 

— Celý článek

Projekce filmu Constant & přednáška Tomáše Dvořáka
— Doprovodný program k výstavě Úchylka měření ve Fotograf Gallery


Zahájení: 24. 5. V 18:00

Srdečně zveme na projekci filmu „Constant“ Sashy Litvintsevy a Benyho Wagnera na niž naváže přednáška Tomáše Dvořáka nazvaná „Parametrizace vidění: oko, obraz, aparát“
 
Přednáška je věnována měření jako kulturní technice a její roli ve vizuální kultuře: sleduje provázanost měření a zobrazování od renesance po digitální kulturu s hlavním důrazem na fotografii, resp. posun od (foto)realismu k realismu vědeckého pozorování coby měření.

— Celý článek

Fotograf hledá nového člena týmu v oblasti public relations

Jsme Zóna současné fotografie – nezávislá, profesionální umělecká organizace, jejíž aktivity jsou soustředěné kolem fenoménu současné fotografie a dalších příbuzných uměleckých vizuálních forem. Vydáváme Fotograf Magazine, provozujeme Fotograf Gallery a každoročně pořádáme Fotograf Festival. Fotografii se věnujeme přes dvě dekády a za tu dobu si Fotograf vybudoval domácí i mezinárodní renomé, respekt odborné veřejnosti a rádi bychom rozšířili naši diváckou základnu na domácí scéně. 

Máme plány, máme cíle a hledáme člena týmu, který se ujme oblasti public relations organizace a pomůže nám ji profesionalizovat a rozvíjet správným směrem. 

Rádi mezi námi uvítáme samostatnou, nezávislou a kreativní osobnost s praxí v oblasti PR, se zájmem o současné umění a se schopností převzít odpovědnost a iniciativu. 

Více informací v dokumentu v článku.

— Celý článek

2022 FOTOGRAF MAGAZINE OPEN CALL TALENTS WANTED!

Vyhlašujeme FOTOGRAF MAGAZINE OPEN CALL pro všechny profesionály*ky, amatéry*ky a studenty*ky  k zaslání fotografických projektů. Přijímáme vizuální projekty – fotografické, pohyblivý obraz, apod., které představují svébytný jasně definovaný celek mající nezávislý a nekomerční charakter. 

Vítáme všechny žánry a nejrozmanitější přístupy v rámci umělecké tvorby, protože jedním z cílů naší “Fotograf – zóny současné fotografie” je objevování talentů. Hledáme talenty jakéhokoliv věku. Talents wanted! Hlašte se!

— Celý článek

Úchylka měření: 1392 hodin výstavy, z toho 237 otevřeno


Zahájení: 14.4. 2022, 18:00
Kurátor: Tereza Rudolf a Vojtěch Märc

Postava měřiče se neodmyslitelně poutá k moderní kulturní tradici a především pak k období 19. století. Již tam se krajinou pohybuje mužská postava, na jejíchž bedrech spočívá „tíže” přesného vyměření skutečnosti. Fotografie se historicky osvědčila mimo jiné jako nástroj vědeckého měření, když měla zaručit jeho kýženou exaktnost a objektivitu. Měření, často právě za pomoci fotografických technologií, tak v moderní době sehrává zásadní úlohu a nese i podobnou zátěž. Svět je nejdřív potřeba změřit, aby se dal rozkrájet, a případně prodat

— Celý článek

Změna otevírací doby

Vážení návštěvníci Fotograf Gallery,
nově máme otevřeno i v pondělí (od 13:00 do 19:00). Soboty budou otevřené jen po předchozí domluvě.
 
Děkujeme
Fotograf

— Celý článek

Fotograf Gallery

Aktuálně   Přednáška    

Projekce filmu Constant & přednáška Tomáše Dvořáka
— Doprovodný program k výstavě Úchylka měření ve Fotograf Gallery

Srdečně zveme na projekci filmu „Constant“ Sashy Litvintsevy a Benyho Wagnera na niž naváže přednáška Tomáše Dvořáka nazvaná „Parametrizace vidění: oko, obraz, aparát“
 
Přednáška je věnována měření jako kulturní technice a její roli ve vizuální kultuře: sleduje provázanost měření a zobrazování od renesance po digitální kulturu s hlavním důrazem na fotografii, resp. posun od (foto)realismu k realismu vědeckého pozorování coby měření.

Fotograf Magazine

Aktuálně    

Fotograf Gallery

Aktuálně    

Fotograf hledá nového člena týmu v oblasti public relations

Jsme Zóna současné fotografie – nezávislá, profesionální umělecká organizace, jejíž aktivity jsou soustředěné kolem fenoménu současné fotografie a dalších příbuzných uměleckých vizuálních forem. Vydáváme Fotograf Magazine, provozujeme Fotograf Gallery a každoročně pořádáme Fotograf Festival. Fotografii se věnujeme přes dvě dekády a za tu dobu si Fotograf vybudoval domácí i mezinárodní renomé, respekt odborné veřejnosti a rádi bychom rozšířili naši diváckou základnu na domácí scéně. 

Máme plány, máme cíle a hledáme člena týmu, který se ujme oblasti public relations organizace a pomůže nám ji profesionalizovat a rozvíjet správným směrem. 

Rádi mezi námi uvítáme samostatnou, nezávislou a kreativní osobnost s praxí v oblasti PR, se zájmem o současné umění a se schopností převzít odpovědnost a iniciativu. 

Více informací v dokumentu v článku.

Fotograf Magazine

Aktuálně   Akce    

Fotograf Gallery

Aktuálně   Akce    

2022 FOTOGRAF MAGAZINE OPEN CALL TALENTS WANTED!

Vyhlašujeme FOTOGRAF MAGAZINE OPEN CALL pro všechny profesionály*ky, amatéry*ky a studenty*ky  k zaslání fotografických projektů. Přijímáme vizuální projekty – fotografické, pohyblivý obraz, apod., které představují svébytný jasně definovaný celek mající nezávislý a nekomerční charakter. 

Vítáme všechny žánry a nejrozmanitější přístupy v rámci umělecké tvorby, protože jedním z cílů naší “Fotograf – zóny současné fotografie” je objevování talentů. Hledáme talenty jakéhokoliv věku. Talents wanted! Hlašte se!

Fotograf Gallery

Aktuálně   Výstava    

Úchylka měření: 1392 hodin výstavy, z toho 237 otevřeno

Postava měřiče se neodmyslitelně poutá k moderní kulturní tradici a především pak k období 19. století. Již tam se krajinou pohybuje mužská postava, na jejíchž bedrech spočívá „tíže” přesného vyměření skutečnosti. Fotografie se historicky osvědčila mimo jiné jako nástroj vědeckého měření, když měla zaručit jeho kýženou exaktnost a objektivitu. Měření, často právě za pomoci fotografických technologií, tak v moderní době sehrává zásadní úlohu a nese i podobnou zátěž. Svět je nejdřív potřeba změřit, aby se dal rozkrájet, a případně prodat

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.