Fotograf Gallery

Jiří Toman: „…a voda stoupá“


Zahájení: 27. 6. 2023, 18:00
Josef Moucha, Václav Šafka, Viktorie Vítů

Dílo pardubického fotografa Jiřího Tomana je obsáhlé a značně různorodé, v galerii Fotograf bude tentokrát k vidění komorní výběr inspirovaný dosud nepříliš reflektovaným souborem fotografií zpěněné řeky, ledových krystalků a závějí pořízených v okolí počápelského splavu. Originální pracovní zvětšeniny menšího formátu doplní digitální novotisky z Tomanových negativů i současné vstupy Šárky Zahálkové, která se nechala inspirovat jak Tomanovými fotografiemi, tak jeho angažmá u animovaného filmu.

— Celý článek

Fotograf Gallery

Aktuálně   Výstava    

Jiří Toman: „…a voda stoupá“

Dílo pardubického fotografa Jiřího Tomana je obsáhlé a značně různorodé, v galerii Fotograf bude tentokrát k vidění komorní výběr inspirovaný dosud nepříliš reflektovaným souborem fotografií zpěněné řeky, ledových krystalků a závějí pořízených v okolí počápelského splavu. Originální pracovní zvětšeniny menšího formátu doplní digitální novotisky z Tomanových negativů i současné vstupy Šárky Zahálkové, která se nechala inspirovat jak Tomanovými fotografiemi, tak jeho angažmá u animovaného filmu.

Fotograf Gallery

Výstava    

Mírně ponurý ráz, který zrovna dobře neladil s přáním štěstí

Všímat si a bedlivě sledovat. Přehodnocovat a promýšlet. Naslouchat ostatním i sama sobě. Postavit se beznaději.

Závěrečné práce vystavené v galerii Fotograf spojuje citlivost vůči okolí a vědomí vlastní situovanosti. Studující Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se rozhlíží kolem sebe a prozkoumávají kontexty, v nichž se nachází. I když nás někdy zvou do zdánlivě soukromých prostředí a intimních situací, nakonec se dotýkají generačních i obecnějších témat a reflektují celospolečenské a celoplanetární dění.

Fotograf Gallery

Výstava    

Özlem Altın & Tereza Zelenková: Memory and Desire, stirring

Odlitek formy získává tvar, který dlouho existoval pouze jako možnost, podobně nově zasazený strom vyrůstá z jámy, která formuje a deformuje jeho kořeny. Vrstvy barvy, stejně jako krajkové závěsy, brání výhledu na to, co by se chtělo prodrat na povrch. Ono „něco”, které zůstává částečně skryto, je jedním z motivů prací obou umělkyň spojených výstavou Memory and Desire, Stirring.

Fotograf Gallery

Výstava    

Anaïs Tondeur, Martin Netočný, Vojtěch Radakulan: Uvolněné atomy

Skupinová výstava Uvolněné atomy volně navazuje na téma zviditelnění neviditelného. Zatímco rentgenogramy, fotografie vzniklé za použití uměle vytvořeného gama záření, pronikají dovnitř rentgenovaných předmětů a odhalují jejich vnitřní strukturu, vybraná díla současných autorů*rek zachycují naděje vkládané do mírového využití energie i obavy s ní spojené. Vedle autorsky pojaté dokumentace historických radiogramů a popularizačních i avantgardních knih, představí výstava projekty, které prozkoumávají velkolepé modernistické projekty a zpřístupňují prostředí atomových reaktorů i izolovaná místa zasažená jadernou katastrofou.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.