Lenka Glisníková & Karolína Matušková – Becoming an Apple… or Perhaps a Shelf
— dernisáž

pondělí 1. června od 19.30 hodin

Výstava vznikla jako dílčí náhrada za zrušený program galerie v uplynulých dvou měsících. Autorky Lenka Glisníková a Karolina Matušková v něm poetickými prostředky zpracovávaly novou zkušenost vyplývající z proměnivšího se charakteru mezilidských interakcí. V průběhu pondělní akce si naposledy budete moct prohlédnout jejich fotografickou montáž a také si o něm (v podstatě poprvé) promluvit s oběma autorkami.

fb

— Celý článek

Lenka Glisníková & Karolína Matušková
— Becoming an Apple... or Perhaps a Shelf

Výstava ve výlohách Fotograf Gallery poeticky reaguje na změny ve vnímání těla, které nejenže je v současné době podrobeno vnějšímu, neobvykle přísnému lékařskému dozoru, ale zároveň i novým subjektivním zkušenostech. Jak pokračuje doba, kdy se nemáme setkávat, dotýkat a zčásti se ani vidět, cosi se a námi děje…

fb

— Celý článek

Fotograf Gallery

Akce    

Když dny ztrácejí jména
— vyhlášení výsledků

8. června 2020

Čtyřčlenná komise složená z týmu platformy Fotograf, jmenovitě Jiří Ptáček, Tereza Rudolf, Tomáš Hrůza a Lenka Glisníková, se po třídenní lhůtě na užší individuální nominace konsenzuálně rozhodla pro výstavní realizaci návrhů předložených:

Terezou Velíkovou
Petrou Vlčkovou a Martinem Netočným
Markétou Wágnerovou

Nad rámec těchto tří byl ke spolupráci za odlišných finančních podmínek osloven rovněž

Peter Kolárčik

Fotograf Gallery

Akce    

Když dny ztrácejí jména
— open call

neděle 3. května do 23:59

V situaci, kdy naše galerie zůstává uzavřena veřejnosti a nemůže nabízet standardní výstavní program, vyzýváme vizuální umělce a umělkyně, zejména fotografy a fotografky, aby se přihlásili do výběrového řízení na výstavní soubory, jejichž vznik je ovlivněn nastalou společenskou situací. Naším cílem není podpořit triviální reflexi událostí, ale uměleckými prostředky postihnout proměnu tvůrčích možností a ukázat dosud netušené či málo viditelné dosahy mimořádné situace na umění i společnost.

Fotograf Gallery

Akce    

Mariam Natroshvili
— Muzeum na vyžádání — Současné umění v Gruzii

středa 26. února od 19 hodin na FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1

Muzeum současného umění, Tbilisi je muzeem v pohybu, muzeem „na vyžádání“. Za pomoci foto- a video- dokumentace děl gruzínských umělců vypráví různé příběhy. Je pokusem o přehodnocení důležitých děl současného gruzínského umění v sociálně-politickém a historickém kontextu. Včetně nejnovější historii země. Popisuje čas prostřednictvím současného umění. A také zpochybňuje tradiční podobu muzea a experimetuje se způsoby, jak může být současné umění „doručováno“ široké veřejnosti.

fb

Fotograf Gallery

Akce    

Pustý ostrov chrání 15.000 obyvatel

sobota 29. února od 16 a 20 hodin

Pustý ostrov chrání 15.000 obyvatel je vizuálně-pohybové představení spojené s poslechem hudby a s četbou z mapy a fiktivní kroniky Pustého ostrova. Ve Fotograf Gallery se uskuteční hned dvakrát během dne: od 16 a 20 hodin. Autorky organizují setkání na Pustém ostrově. Ostrov je kus pevniny, menší než kontinent a větší než skála, který vystupuje z vody. Pustý může znamenat neobydlený, jednotvárný, ponurý, chmurný, nudný. Je to samostatný izolovaný ekosystém, na kterém platí specifické zákonitosti.

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Ester Grohová, Tereza Chudáčková, Prokop Jelínek, Adrián Kriška, František Fekete, Marina Hendrychová, Daniel Burda, Anna Radeva, Alena Kolesnikova, Tomáš Rampula, Lívia Valková
— Horizont událostí I.

Pojem horizont událostí, který označuje bod, za kterým světlo nedokáže uniknout přitažlivosti černé díry, může stejně dobře označovat místo, za kterým končí imaginace budoucnosti. Je známo, že mechanismus představování je zakotvený v minulosti, je založený na vzpomínkách, které předurčují to, co si dokážeme představovat, nebo v jazyce vědy – je interpolací řady statistických měření. Je však otázkou, co je v jádru spekulace, ze které je imaginativní obraz konstruován?