Fotograf Gallery

Alena Kotzmannová
— Silikony


Kurátor: Jiří Ptáček

Po loňské výstavě QUARTZ v Galerii 1. patro je výstava Silikony v pražské Fotograf Gallery druhou z plánované trojdílné výstavní série fotografky Aleny Kotzmannové. Tentokrát na ní uplatnila nejen fotografie, ale také video a kresbu. Navázala na „křišťálovou“ poetiku minulé výstavy a ve čtyřech různých polohách se zaměřila na vztah nerostů a lidské industrie.
 
Poděkování za technickou spolupráci na výstavě patří galerii hunt kastner v Praze.

fb

— Celý článek

Fotograf Magazine

Křest    

FOTOGRAF #37 nerovný terén
— křest

Zahájení: úterý 6. 10. mezi 15–21 h

Možnosti setkání se s Druhým, jako někým jiným než jsem já, se dynamicky proměňují i na základě technologií a možnosti sdílení ať již obrázků, tak jiných informací. Často se však uzavíráme do uhlazených bublin stejnosti a ti druzí mizí. Fotografie zprostředkovává setkání, avšak je současně i médiem, které odcizuje. Nerovný terén je místo, kde se potkáváme, v němž se odehrávají naše vztahy ať již ty mezilidské, nebo mezi společenské a politické.

Fotograf Gallery

Výstava    

Mezi-obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery

Jaroslav Kučera neodmyslitelně patří mezi nejvýznamnější kameramany československé kinematografie druhé poloviny dvacátého století. Cílem výstavy je dát nahlédnout do jeho archivu, představit profesi kameramana jako práci tvůrčí a uměleckou a zároveň pochopit specifika Kučerovy tvorby a jeho myšlení obrazem. Jedná se tedy zejména o přehlídku črt, skic a nejrůznějších pokusů s fotografickým i filmovým obrazem, které Kučera vytvářel celý život. Mezi těmito obrazy se ukazuje, jak pro něj byla podstatná práce s barvou, stíny, světlem a kompozicí, zachycení pohledu, autenticity a atmosféry.

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Matyáš Chochola (feat. Vojtěch Veškrna)
— Magma

Výstava Magma navazuje na vydání Chocholovy autorské publikace Vůně úspěchu a na následnou performanci, která se odehrála během jejího křtu. Prvotní východiskem nynější galerijní prezentace se stal fotografický materiál Vojtěcha Veškrny, který během ní vznikl. Součástí vernisáže bude také stereo–čtení Vladimíra 518 a Matyáše Chocholy z knihy Vůně úspěchu.

fb

Fotograf Gallery

Akce    

Shelly Silver
— Divná krása a malé lži

pondělí 31. srpna od 19.30

Promítání vybraných filmů americké umělkyně Shelly Silver, která v letošním roce zavítá na Fotograf Festival: Uneven Ground X Nerovný terén. Film jako „A Strange New Beauty“ (2015) nebo video skici s názvy „1“ (2001) a „This Film“ (2018) představí rozpětí přístupů umělkyně mezi post-dokumentárním až poetickým vyprávěním. Současně nahlédneme do témat, která ji dlouhodobě zajímají jako jsou normativní a atypické vztahy mezi lidmi. Láska nebo touha se v jejím případě propisují i do způsobu filmového záznamu a znova a stále z jiných perspektiv zkoumající vztahy mezi pozorujícími a pozorovanými.