Fotograf Gallery

Československá astrofotografie


Zahájení: 18. 11. 2021 18:00
Kurátorka: Hana Buddeus

Fascinace noční oblohou je pravděpodobně starší než lidstvo samo. Za určitých předpokladů by dokonce bylo možné tvrdit, že fotografie noční oblohy jsou starší než fotografie (Louis Daguerre prý pořídil snímky noční oblohy ještě před oficiálním vyhlášením vynálezu). Romantickou představu o pohledu na noční nebe nepříjemně narušují satelity, kterých v posledních letech výrazně přibylo, a upozorňují nás na současnou realitu. Stejně tak nás mohou znepokojovat informace o zážitkových výletech do stavu beztíže nebo o plánovaném odsunu těžkého průmyslu za hranice naší planety. Pokud tedy chceme dnes objevovat vesmír, a nedělat to jako nejbohatší miliardáři, kteří už pracují na tom, jak vesmír vytěžit, když už jim je Země malá, budeme se nejprve muset vrátit zpátky na zem.

Vystavující autoři: Zbyněk Baladrán, Stano Filko, Michal Kern, Jiří Kruliš, Richard Loskot, Katarína Poliačiková, Štěpánka Sigmundová, Rudolf Sikora

Doprovodný program: Přednáška Jana Wollnera Socialistické planetárium, dílna pro děti s Richardem Loskotem

— Celý článek

Ocenění poroty Fotograf Portfolio Review za rok 2021

23. září v rámci Fotograf Festivalu proběhlo PORTFOLIO REVIEW. A je nám ctí vám představit držitelku Ocenění poroty Fotograf Portfolio Review za rok 2021. Stala se jí Michaela Nagyidaiová. Prestižní odborníky okouzlila svými dvěma sériemi By the Creek, Opposite of a Meadow a Moulding. Fotograf Gallery v příštím roce Michaele umožní její práci vystavit v rámci jedné z plánovaných výstav.

— Celý článek

Antropologie ledu


Zahájení: 2. 9. 2021
Lukáš Likavčan

Jak byste zjistili, jaké bylo složení atmosféry naší planety před patnácti tisíci lety? Není se koho přímo zeptat, i když v té době určitě žili lidé. Ti však záznamy o hodnotách CO2 a dalších látek v ovzduší ještě nevedli – dochovaly se nám jenom kresby tehdejší flóry a fauny nebo ornamenty a symboly na kostech či nástrojích každodenní potřeby. Možná byste mohli přemýšlet nad tím, že jisté hodnoty oxidu uhličitého nebo oxidů dusíku znamenají jistou teplotu atmosféry, a tudíž jisté podnebí, jež prospívá jenom některým typům organismů, jež pak můžeme na lidských artefaktech z té doby rozpoznat (nebo jsou z částí těchto organismů přímo složené, jako v případě mamutích klů). To je však už příliš dlouhý řetězec úsudku, jenž si vyžaduje jistou dávku spekulace, které je většinou ve vědě poskrovnu.

— Celý článek

Of Walking in Ice


Kurátor: Jen Kratochvil

Konečně můžete k nám! Srdečně zveme na vernisáž výstavy, která proběhne ve čtvrtek 27. května. Zastavte se kdykoliv mezi 16. a 22. hodinou. Těšíme se na vás!
 
Město se za poslední rok změnilo k nepoznání. Zakódované rutiny pohybu a interakce přestaly platit. Tvrdý restart.  Nepravidelně se proměňující restrikce pohybu a zákazy vycházení – nesystematicky vynucované nebo ignorované policejním dozorem – radikálně posunuly z běžných os dlouhodobě etablované hranice chápání pojmu veřejný prostor.
 
Skupinová výstava “Of Walking in Ice” nahlíží na město skrze sérií narativních filmů od skupiny mezinárodních umělců z mnohočetných historických, nedávných i současných perspektiv a ukazuje proměny vlivů urbanismu a architektury na jednotlivce i společnost. Nabízí tak fragmenty komplexního narativu pojímajícího město jako organickou entitu formující kolektivní psyché společnosti. 

— Celý článek

Malé dějiny fotopastí


Kurátoři: Vojtěch Märc, Tereza Rudolf

Výstava nazvaná Malé dějiny fotopastí se zaměřuje na interakce lidských i nelidských zvířat a na to, jakou roli při nich hrají (nejen) fotografické technologie. Opírá se také o úvahy anglického antropologa Alfreda Gella, který upozornil na vnitřní podobnost pastí a uměleckých děl. V rozšířeném (spíš než přeneseném) smyslu se vystavená díla ukazují jako fotopasti, když zviditelňují některé vzorce chování v různých prostředích. Podobnou ambici má v dalším plánu i samotná výstava. Její  výlohová mutace vyznačuje další pokus přizpůsobit se měnícím se podmínkám nynější výstavní praxe. 

— Celý článek

Fotograf Gallery

Výstava    

Útoky na zboží: Masky, mikrofilm, časové osy

Jak umělecká díla pracují s informacemi ve společnosti, která se sama někdy označuje jako informační? Koho a jak vlastně informují a kým a jak jsou formovány? Na výstavě Útoky na zboží: Masky, mikrofilm, časové osy se spolu s několika umělci a umělkyněmi pokusíme na tyto otázky provizorně odpovědět. Provázet nás přitom budou masky různých podob, jejichž funkce se situačně značně liší, které ale vždy můžeme chápat jako membrány mezi vnitřkem a vnějškem těl, mezi lidmi a světem, mezi útočištěm a osvobozením. Jistou nápovědu nám poskytne i technologie mikrofilmu coby typ informační fotografie, která historicky předcházela všeobecnou digitalizaci, a ve zpětném pohledu tak předjímá postdigitální fotografii. Právě tak ostatně nazval svou poslední knihu teoretik fotografie a pedagog Filip Láb, jehož nedávno předčasně přerušená práce byla pro tuto výstavu určujícím podnětem.

Vystavující autoři: John Barker a Ines Doujak, Filip Láb, Barbora Mrázková, Oliver Ressler

Doprovodný program: komentované prohlídky, samoobslužné listy se zábavnými úkoly pro děti, dílna pro středoškoláky, poslechová přednáška

Československá astrofotografie

Fascinace noční oblohou je pravděpodobně starší než lidstvo samo. Za určitých předpokladů by dokonce bylo možné tvrdit, že fotografie noční oblohy jsou starší než fotografie (Louis Daguerre prý pořídil snímky noční oblohy ještě před oficiálním vyhlášením vynálezu). Romantickou představu o pohledu na noční nebe nepříjemně narušují satelity, kterých v posledních letech výrazně přibylo, a upozorňují nás na současnou realitu. Stejně tak nás mohou znepokojovat informace o zážitkových výletech do stavu beztíže nebo o plánovaném odsunu těžkého průmyslu za hranice naší planety. Pokud tedy chceme dnes objevovat vesmír, a nedělat to jako nejbohatší miliardáři, kteří už pracují na tom, jak vesmír vytěžit, když už jim je Země malá, budeme se nejprve muset vrátit zpátky na zem.

Vystavující autoři: Zbyněk Baladrán, Stano Filko, Michal Kern, Jiří Kruliš, Richard Loskot, Katarína Poliačiková, Štěpánka Sigmundová, Rudolf Sikora

Doprovodný program: Přednáška Jana Wollnera Socialistické planetárium, dílna pro děti s Richardem Loskotem

Fotograf Gallery

Aktuálně   Akce    

Ocenění poroty Fotograf Portfolio Review za rok 2021

23. září v rámci Fotograf Festivalu proběhlo PORTFOLIO REVIEW. A je nám ctí vám představit držitelku Ocenění poroty Fotograf Portfolio Review za rok 2021. Stala se jí Michaela Nagyidaiová. Prestižní odborníky okouzlila svými dvěma sériemi By the Creek, Opposite of a Meadow a Moulding. Fotograf Gallery v příštím roce Michaele umožní její práci vystavit v rámci jedné z plánovaných výstav.

Festival Fotograf

Křest    

Fotograf Magazine

Křest    

Fotograf Gallery

Křest    

Křest časopisu Fotograf #40

Křest proběhne 16. září od 19 h ve Fotograf Gallery. Čtyřicáté číslo časopisu Fotograf je věnováno pozemšťanství. Jako obvykle tak částečně sdílí téma Fotograf Festivalu, ale rozšiřuje jej jak o teoretické, tak další fotografické roviny. Přesvědčení, že fotografie jakožto záznamové médium je jen jedním ze způsobů, jak zaznamenávat přírodní procesy a sledovat klimatické změny, stojí v jádru uměleckých prací a přístupů představených na výstavách festivalu a stránkách časopisu. Křest časopisu Fotograf „Pozemšťané*ky“ proběhne u příležitosti komentované prohlídky výstavy Antropologie ledu.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.