Jan Kubíček
— Akce


Zahájení: čtvrtek 14. listopadu od 19 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Jan Kubíček (1927— 2013) se řadí mezi nejvýznamnější představitele konstruktivních přístupů v české malbě 2. poloviny 20. století. Výstavami ve Fotograf Gallery a galerii Pecka obracíme pozornost k jeho méně známé fotografické tvorbě. Zatímco galerie Pecka se zaměřuje na Kubíčkovo cestu fotografickými tématy a přístupy od 60. do 80. let, Fotograf Gallery si pro sebe vybrala výhradně vyhraněnou polohu na pomezí fotografie a akce. V polovině 80. let Kubíčka zaujaly možnosti fotogramu, a to zejména díky možnosti vizualizovat problematiku rozkladů a transformací geometrických tvarů. Zejména ve fotogramech ze série Forma-akce se dostal nejblíže svému zralému malířskému projevu, a díky zvolené technologii pro ně zároveň našel odlišná výtvarná řešení.

fb

— Celý článek

Polina Davydenko
— Offline


Zahájení: čtvrtek 14. listopadu od 19 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Dokumentární soubor Offline mladé fotografky Poliny Davydenko (1995) je citlivým vhledem do všednodennosti jejího mladšího bratra Mirdy. Míra nevšímavosti k okolí a neskrývané znuděnosti tohoto nezdravě vyhlížejícího chlapce může v divákovi vyvolávat smích. Obraz, který Davydenko svým souborem vytváří, ale každopádně není ironizující. Sama ho nazývá alarmujícím obrazem příslušníka generace Z.

— Celý článek

Festival Fotograf

Akce    

3 x 3 portfolia studentů

pátek 11. října od 15 hodin

Tři studenti ze tří fotografických ateliérů vysokých uměleckých škol představí svá portfolia. Letos byli k našemu neformálnímu portfolio review přizváni studenti a pedagogové těchto tří fotografických škol: Ateliéru fotografie Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Ateliéru Dokumentární fotografie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze a Ateliéru tvůrčí fotografie na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Festival Fotograf

Výstava    

Tacita Dean
— Ztráta / Czech Photos

Dnes již proslulá britská umělkyně Tacita Dean pořídila tyto fotografie jako studentka během svého pobytu v Praze v roce 1991 do souboru „Czech Photos” (1991/2002), ale poprvé všech 326 fotografií prezentovala až v roce 2003. Jak sama uvádí: „Jsou jako pozůstatky Prahy, která už neexistuje, jako časová kapsle.“ Součástí výstavy je také 16 mm film „Ztráta” (1991/2002), která je pro autorku typicky mnohoznačným záznamem přednášky na pražské ČVUT. Obě díla budou v Praze představena vůbec poprvé.

Festival Fotograf

Výstava    

Svoboda

Skupina EXXIT (1995-2000), ktorej jadro tvorili študenti a absolventi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Yrbis Innocent, p3klmn, Peter Hrevuš a Tomáš Porubän sa začala naplno tvorivo prejavovať práve v období porevolučnej eufórie. Kontakt s „voňavým, lesklým a svietivým kapitalizmom“ (ako ho v čase dospievania vnímali) však mali jej členovia ešte predtým, než to umožnil pád Železnej opony, čo ich následne ovplyvnilo. Táto skúsenosť a duchovné založenie niektorých z nich sa spojili so spirituálnym precitnutím, ku ktorému dopomohli dovtedy nedostupné psychotropné látky. Vyústením boli vizionárske stavy grupy, zhromažďujúcej sa v bratislavskom byte na Radlinského ulici.

Fotograf Gallery

Křest    

After Life výstavy
— křest publikace

pátek 4. října od 18 hodjn

After Life výstavy je sborníkem příspěvků čtrnácti umělců a kurátorů, kteří se zamýšlí nad přístupy v dokumentaci výstav a uměleckých děl. Autoři byli požádáni, aby byli ve svých textech co nejvíce osobní a zprostředkovali nám vlastní zkušenost a úvahy na toto téma. Kniha sestává ze tří bloků (Manipulace s fakty a teorií, Popisy a subjektivní pravdy, Literatura), v nichž se dokumentační fotografie stává pozitivním nástrojem, důkazem, zkouškou nebo skicou, prostředkem pro vydírání, sebeprezentační blamáží a sbližovacím prvkem.

Fotograf Gallery

Přednáška    

Gvantsa Jishkariani
— Jak jsme založili galerii bez peněz?

úterý 24. září od 18 hodin

Jak mohou nezávislé galerie změnit umění a společnost? Jak může změna estetických hodnot ovlivnit kvalitu života? Proč měříme úspěch počtem selhání, kterými si umělci procházejí s naší pomocí? Jak lidem zvenku zpřístupnit váš prostor, aby svou energii využili k experimentování? Umělkyně, kurátorka a galeristka Gvantsa Jishkariani bude hovořit o vlastní umělecké praxi, o zkušenostech s „vytvářením galerií“ a o dopadech, které její galerie měly na gruzínské umění.