Fotograf Gallery

GOOD JOB – výlet do galerie Hraničář

V pátek 10. května vyrážíme na společnou cestu do ústecké galerie Hraničář, kde je aktuálně k vidění výstava GOOD JOB. Nás čeká její komentovaná prohlídka i přednáška Jirky Skály věnovaná pocitům odcizení v uměleckém prostředí. Tak si tento výlet nenechte ujít a přidejte se k nám! 
 
PROGRAM:

15:15 – sraz na Hlavním nádraží po cedulemi (u lego modelu)
15:28 – odjíždí vlak Krušnohor z Hlavního nádraží do Ústí nad Labem (lístky si zajistí každý sám)
17:00 – GOOD JOB / komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Petrou Widžovou
– Výstava se obtáčí kolem tématu práce, které je úzce spjato s hodnotovým nastavením naší společnosti, uspořádáním života i trávením volného času. Jakožto ústřední bod ve fungování západní civilizace, stojí práce také v centru myšlenkových rámců hnutí nerůstu, které hledá cesty z kruhu práce, spotřeby a generování nadbytků směrem k spravedlivé, spokojené společnosti.
18:00 – Jirka Skála: Od well-being k solidaritě / přednáška
–V přednášce se Jirka Skála zaměří na pocity odcizení, s kterými se pravidelně setkávají aktéři českého uměleckého průmyslu. Pokusí se na ně podívat dvěma životními strategiemi. Za prvé snahou aplikovat nejrůznější techniky wellbeing do pracovního procesu výstavních institucí nebo skrze přijmutí životní zkušenosti odcizení a její schopnosti sociální transformace.
Návrat do Prahy po vlastní ose.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.