Fotograf Gallery

Stephanie Kiwitt
— Máj/My


Zahájení: čtvrtek 19. prosince od 18 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Soubor Máj/My německé fotografky Stephanie Kiwitt vznikal v letech 2015-2018 v Praze. Jeho pomyslným epicentrem je obchodní dům, jehož dva prozatímní názvy, původní Máj a následný My (vyslovovaný jako anglické „mé, moje“) odkazují ke dvěma epochám: k epoše pracující třídy, jejíž oslavě byl měsíc květen zasvěcen v socialistickém Československu, a času individualizovaných konzumentů a vlastníků, které si hýčká korporátní kapitalismus.

Stephanie Kiwitt poznala Prahu a Česko už v 90. letech, kdy zde delší dobu žila. Viděla tedy, jak z doutnajících trosek jednoho zřízení povstává nový mutant. Možná to zanechalo stopy na jejích nových „dokumentárních“ fotografiích, když si i po letech všímá zašlých koutů uličního parteru a oprýskaných reáliích minulé doby. Zahledění se do minulosti však není horizontem jejího pohledu, jak by se mohlo jevit například i kvůli zařazení ukázek z Máj/My do posledního čísla Fotograf Magazine tematicky provázaného s festivalovým tématem Archeologie euforie 1985-1995. Fakticky vzato je tomu spíše naopak: Kiwitt se svým „dokumentem“ snaží podchytit vrstevnatost městského prostředí, kde koexistují a přelévají se přes sebe dravá přítomnost s potlačovanou minulostí.

Kiwitt se každopádně soustředí na místo, do kterého se už několik desetiletí sbíhají naše konzumní touhy, ale namísto direktního postižení tématu volí strategii prezentace nehierarchicky uspořádaných detailů, zachycených situací, mikropříběhů a obrazových analogií. K takovému postupu patří i změna pozice fotografky, která vedle zpovzdálí zachycených momentů, kdy v podstatě zůstává anonymní, vstupuje do interakce při pořizování portrétů lidí, které ji na ulici zaujali. Teprve takto se ustavují vztahy mezi touhou a spotřebou, bohatstvím a chudobou a také sociálním a emocionálním rozměrem jejích fotografií.

Stephanie Kiwitt (* 1972, Bonn) žije v Bruselu. Část devadesátých let strávila v Praze, v letech 1994-1997 rovněž studovala Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Ve Fotograf Gallery se její práce objevily již na kolektivní výstavě What Was Documentary Is Now Something Else, kterou zde v roce 2015 uvedl vydavatel časopisu Camera Austria a kurátor Reinhard Braun. Vloni jsme v české premiéře představili fotografickou knihu Máj/My z produkce nakladatelství Spektor Books v Lipsku. Výstavě ve Fotograf gallery předcházely prezentace jejích pražských fotografií v Kunstverein Leipzig a Spot Gallery v Záhřebu (obě 2019). Na každé z těchto výstav Kiwitt opětovně soubor editovala v novou obrazovou konstelaci. V příštím roce se Kiwitt do Prahy opět vrátí, tentokrát jako jedna z kurátorek příštího Fotograf Festivalu.

Fotografií ze souboru Máj/My autorka přispěla do i letošní limitované prodejní edice Fotografa. Je nabízena společně s výtiskem stejnojmenné knihy.

stephaniekiwitt.com

Text Petry Hůlové k fotografiím Stephanie Kiwitt z Fotograf Magazine #34 Archeologie euforie 1985-1995.

fb

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.