Fotograf Gallery

Philip Gaißer, Michael Höpfner, Helmut & Johanna Kandl, Stephanie Kiwitt, Markus Krottendorfer, Tatiana Lecomte
— What Was Documentary Is Now Something Else


Zahájení: ve čtvrtek 1. října od 18.00
Kurátor: Reinhard Braun

Krize dokumentu, formulována v době, v níž je produkováno a do oběhu uváděno více fotografií než kdy dříve, možná souvisí s jinou krizí, trvající minimálně stejně tak dlouho – s krizí platných politických, sociálních a ekonomických dohod. Jestliže vytváření závaznosti ve vztahu k současným událostem se zdá být přinejmenším obtížné, nabývá pak na významu jistý druh „archeologie“ současnosti. Dokumentární fotografické praktiky pak již nelze chápat jako – více či méně reflexivní – zobrazovací praktiky. Neodbytně se nabízejí další otázky spojené s měnícími se podmínkami jejich vznikání a jejich závislosti na dějinách, vědění, paměti, identitách, místech či násilí. Možná, že z obrazů pak musí vyplynout na povrch něco, o čem dnes ještě přesně nevíme, jak bychom to měli označit, něco jiného/something else…

Výstava má tři části probíhající paralelně ve Fotograf Gallery, Galerii Školská 28 a v Rakouském kulturním fóru v Praze.

Výstavy se konají v rámci Festivalu Fotograf #5 – “Dokumentární strategie”.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.