Fotograf Gallery

Československá astrofotografie


Zahájení: 18. 11. 2021 18:00
Kurátorka: Hana Buddeus

Vystavující autoři: Zbyněk Baladrán, Stano Filko, Michal Kern, Jiří Kruliš, Richard Loskot, Katarína Poliačiková, Štěpánka Sigmundová, Rudolf Sikora

Fascinace noční oblohou je pravděpodobně starší než lidstvo samo. Za určitých předpokladů by dokonce bylo možné tvrdit, že fotografie noční oblohy jsou starší než fotografie (Louis Daguerre prý pořídil snímky noční oblohy ještě před oficiálním vyhlášením vynálezu). Romantickou představu o pohledu na noční nebe nepříjemně narušují satelity, kterých v posledních letech výrazně přibylo, a upozorňují nás na současnou realitu. Stejně tak nás mohou znepokojovat informace o zážitkových výletech do stavu beztíže nebo o plánovaném odsunu těžkého průmyslu za hranice naší planety. Pokud tedy chceme dnes objevovat vesmír, a nedělat to jako nejbohatší miliardáři, kteří už pracují na tom, jak vesmír vytěžit, když už jim je Země malá, budeme se nejprve muset vrátit zpátky na zem.

Československá astrofotografie obrací pozornost k samotnému pozorovateli. Spíš než jako prostor určený k dobývání, je vesmír výzvou k soustředění. Vesmír v této perspektivě nevidíme z dálky, ale stává se naší tělesnou zkušeností s vlastní historií a konkrétním geografickým ukotvením. Vladimír Remek, první a jediný Čechoslovák ve vesmíru, je na fotografiích Jiřího Kruliše z archivu ČTK, které jsou ve výstavě prezentovány, zachycen nikoli v pozici dobyvatele, ale při tréninku v sovětském hvězdném městečku. Serigrafie Stana Filka zhmotňuje ve výstavě tenzi mezi východem a západem, realitu, která provázela dobývání vesmíru v druhé polovině dvacátého století.

Divokou privatizaci devadesátých let využil ve svém díle jako paralelu k současným vesmírným podnikatelským imaginacím Zbyněk Baladrán. Fotografický diptych Michala Kerna připomíná, že ať už chodíme po zemi nebo po měsíci, všude za sebou zanecháváme stopy. Na proměny naší perspektivy v čase poukazuje Katarína Poliačiková, která svou instalaci sestavila z pohledů do vesmíru ze slovenské astronomické publikace z osmdesátých let a z identických pohledů z archivu NASA z roku 2013.

Jestli z naší civilizace něco přežije, jestli něco přežije z téhle výstavy, tak to bude keramika, v tomto případě keramika Štěpánky Sigmundové, která dává velkolepým kosmickým programům lidský rozměr. Práce Rudolfa Sikory v souladu s teorií antropického principu formulovanou v sedmdesátých letech 20. století artikulují pozici pozorovatele a kladou otázky související s pozicí člověka ve vesmíru: Odkud přicházíme? Kde jsme? Kam jdeme? Je vesmír v nás? Stejně jako Sikoru ve své době ovlivnilo setkání s astronomem Jiřím Grygarem, Richard Loskot k práci na své nedávno publikované knize pozval jako hosta kvantového fyzika Jana Raka. Richardova instalace ve sklepním prostoru galerie nabízí fyzický prožitek fotografického vesmíru, vytvořeného za pomoci kyanotypie. Každému,  každému, kdo chce, zprostředkovává zcela konkrétní, přítomné teď a tady, nejlepší ze všech možných, protože žádné jiné v tu chvíli neexistuje.

VESMÍRNÁ PŘEDNÁŠKA, DÍLNA A ZÁBAVNÉ  ÚKOLY PRO DĚTI

Jak již to bývá zvykem, ke každé výstavě pro vás připravujeme doprovodný program. A opět se v něm zaměříme všechny věkové kategorie vesmírných objevitelů!

Jan Wollner: Socialistické planetárium (přednáška)

středa 19. 1. 2022, 18:00 ve Fotograf Gallery

Město Jena, kde firma Carl Zeiss zkonstruovala první moderní přístroj na promítání hvězdné oblohy, připadlo po válce východnímu bloku a planetária, jejichž výroba zde pokračovala, se stala důležitým prvkem socialistické ekonomiky a ideologie. Na příkladu pražského planetária teoretik umění Jan Wollner vysvětlí, jak tato instituce vznikla a jak se podílela na ideologicky podmíněné konstrukci dobových obrazů vesmíru.

Dílna pro děti s Richardem Loskotem

termín budeme aktualizovat

Výtvarník Richard Loskot v tematicky zaměřené dílně provede nejmladší generaci vesmírem.

Součástí výstavy budou i samoobslužné listy pro děti se zábavnými úkoly a tajenkami, které budou zdarma k dispozici ve Fotograf Gallery po celou dobu trvání výstavy.

Poděkování: Galerie Artandconcept, Portu Gallery, ČTK a soukromí zapůjčitelé

Výstava vznikla ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR.

— Press

— Katarína Poliačiková, The Way Geologists Liberated in Time, She Thought, Astronomers are Freed by Space, 2013/2021, fotografická instalace, archivní digitální tisk
— Katarína Poliačiková, The Way Geologists Liberated in Time, She Thought, Astronomers are Freed by Space, 2013/2021, fotografická instalace, archivní digitální tisk
— Rudolf Sikora, PF 1982, 1981, serigrafie, Galerie Artandconcept
— Jiří Kruliš, Vladimír Remek, Hvězdné městečko, SSSR, 1978, zdigitalizované fotografie, ČTK

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.