Déjà vu (Šálek s víčkem)

čtvrtek 20. července od 18 hodin

Výstava Michala Kalhouse Šálek s víčkem byla zahájena týden před vánocemi roku 2009. Kurátorem byl Pavel Vančát a jednalo se o první počin nově otevřeného Fotograf Studia. Po více než sedmi letech provozu galerie, později pojmenované Fotograf Gallery, se Šálek s víčkem vrací v podobě jednodenního déjà vu. Michal Kalhous totiž souhlasil s opětovným vystavením souboru při příležitosti završení jedné kapitoly života instituce.

fb

— Celý článek

UNIZIN
— křest publikace

čtvrtek 20. července od 18 hodin

UNIGEO Festival již tradičně doprovází výukový program Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Coby čistě studentská iniciativa je určen k tvůrčímu dialogu mezi jejími studenty, kteří zde nejenže vystavují, ale také hodnotí prezentované soubory. Nedávno vydaný UNIZIN z letošního ročníku festivalu byl poprvé prezentován na červnovém setkání pedagogů a studentů v Horní Bečvě. Fotograf Gallery vyšla vstříc výzvě pořadatelů festivalu představit UNIGEO Festival pražské kulturní veřejnosti. 

fb

— Celý článek

Fotograf Gallery

Akce    

Martin Zet
— Sanitář

čtvrtek 13. července od 18 hodin

Výstava Nejistý vývoj skončila, avšak Hrůzou pozvaný host, performer a sochař Martin Zet, ji na jeden večer opět otevírá. V jeho performanci se voda nezdá být tím živlem, který v lidech vzbuzuje silná emocionální hnutí. Je „spoutána“ služebnou funkcí „mycího prostředku“. Avšak podobně jako plamínek zapalovače je příbuzným lesního požáru, je také voda v myčce nádobí sestrou oceánu.

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Milan Mikuláštík
— Makapansgat Project Excerpt: from the History of Photography

9. 6. 2017 — 8. 7. 2017 a 13. 7. 2017

Po technické stránce Milan Mikuláštík řeší své koláže vždy stejně: obličej na fotce zakryje tváří z kamínku a nový obrázek zveřejní na internetu. Různější je „znovuobjevování“ významů, kterého tímto rutinním aktem dosahuje. V obecné rovině jeho Makapansgat Project osciluje mezi komentáři aktuálních událostí a upozorňováním na roli obrazů v utváření naší představy o světě. V billboardu pro chodbu Fotograf Gallery ovšem výběr tematicky zúžil, aby se vztáhl k dějinám fotografie.

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Tomáš Hrůza
— Nejistý vývoj

9. 6. 2017 — 8. 7. 2017 a 13. 7. 2017

Tomáš Hrůza (*1979) patří k druhu „fotografů-sběračů“, jakéhosi protějšku mýtických „fotografů-lovců“. Materiál ke svým výstavám shromažďuje pozvolně, ze „zjevení“, která se k němu dostavují na cestách absolvovaných v rolích menšinově založeného turisty, bezcílného poutníka, dobrovolného nomáda či poloprofesionálního řidiče. K jeho romantismu vždy patřila sympatie k magickému a mimosmyslovému.

fb

Fotograf Magazine

Křest    

Křest časopisu Fotograf #29
— Kontemplace

čtvrtek 8. 6. od 19 hodin

Ve střední a východní Evropě je tradice kontemplativní fotografie obzvláště silná. Jsou to často také umělci konceptualisté či performeři, kteří se snaží o osobitou formu souznění sebe sama se zvoleným prostorem prostřednictvím meditativních akcí spojených s přírodními rytmy, s přírodou jako ateliérem pro jejich záměr. Ve všech těchto přístupech je významným faktor času. Jde často o rituální opakování obdobných přístupů, kdy čas a stálý posun v rámci životního rytmu protagonistů neustále mění výchozí situace, zároveň však je zde patrný jednotný řád, který vévodí výslednému pocitu z jednotlivých fotografií a celých cyklů.

Fotograf Gallery

Výstava    

Vladimír Havlík
— Peak Performance

Na svém facebookovém profilu si Vladimír Havlík (1959) připojil pod jméno charakteristiku „old performer“. Co to znamená být „starým performerem“? Výstava ve Fotograf Gallery sleduje Havlíkovu soudobou praxi na pozadí jeho akcí z konce 70. let minulého století a následující dekády. Praxi, při níž pohlíží na vlastní minulost, přehodnocuje ji a nechává přehodnocovat, ale zároveň z ní těží možnosti pro současnost. Havlíkovo působení na poli akčního umění v minulosti mělo mizivé institucionální zázemí. Jeho současné „postperformance“ jakoby měly navázat na nepodmíněnost a spontaneitu, která tehdy jeho akce provázela. Zároveň jsou sebeironickými komentáři k vlastní umělecké identitě. Pravděpodobně tak jako přízvizko „old performer“.

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Rudolf Skopec
— Bez názvu

Již během studií v Ateliéru fotografie pražské VŠUP se Rudolf Skopec (1989) profiloval jako autor robustních puzzle ze zvlněných svitků černobílého fotopapíru. Působivost jeho děl se zakládala na součinu materiálových kvalit a rozměru kompozice, „tělesných“ námětů a humpoláckého technického provedení. Výchozím snímkem výstavy ve Fotograf Gallery je fotografie interiéru blíže nespecifikované architektury. Rudolf Skopec rozvíjí vztahy mezi jejím konstrukční skladbou a tektonickými poruchami přivoděnými konfigurací fotopapírů a mezi původním a nově utvářeným prostorem architektury i fotografie. Architekturu odpoutává od jejích časoprostorových souřadnic i fyzikální podmíněnosti – a v neposlední řadě klade důraz na vztahy třetí dimenze ve fotografii k její trojrozměrné objektové parafrázi. Instalace ve Fotograf Gallery je proto vnitřně uzavřenou, neopakovatelnou sítí těchto a dalších relací.

fb