Distant Nature


Kurátorka: Katarína Balúnová

Jaký je náš vztah k přírodě? Koncept přírody je notoricky nejednoznačný, návrat do přírody v mnoha ohledech problematický, a na otázku, do jaké míry chránit přírodu před námi, kteří jsme její součástí, není jednoduché odpovědět. Interpretace a obnovení našeho vztahu k přírodě přitom souvisí s hospodářskými, sociálními, politickými a kulturními změnami v čase. Více než dvacet vybraných uměleckých videí a filmů od sedmnácti autorů bude představováno postupně, pokaždé na dobu několika dní, ve výlohách Knoll Galerie Wien, ve Fotograf Gallery v Praze a v MAO / DIG v rámci košického K13 — Kasárne Kulturpark.

— Celý článek

Fotograf Magazine

Křest    

Fotograf #36 Nové utopie
— křest

čtvrtek 11. června od 18 hodin

Nové číslo časopisu Fotograf přichází s novými utopiemi pro 21. století. Nejen díky pandemii vnímáme potřebu se zastavit, ale hlavně promýšlet nové způsoby fungování společnosti. Přijďte s námi zažít utopický proud nápadů a okusit formát “Critical run”. Je to příležitost zejména pro ty akčnější z vás, kteří se s námi vydají na krátký běh, jehož smyslem není podat ani tak výkon sportovní jako výkon mentální, a to ve formě “debaty za běhu”. Mírného běhu. Ve sportovních botách. O nových utopiích. 

Fotograf Gallery

Výstava    

Peter Kolárčik, Tereza Velíková, Petra Vlčková & Martin Netočný, Markéta Wágnerová
— Když dny ztrácejí jména

Čtveřice projektů na výstavu Když dny ztrácejí jména byla vybrána v open callu Fotograf Gallery jako ty nejzajímavější ze zaslaných příspěvků k reflexi ojedinělé situace, která nás postihla v uplynulých měsících. Jakkoli víme, že ještě není za námi, jsou umělecká díla na výstavě prvním pokusem o její umělecké vyslovení. Vzhledem k tomu, že byly vybrány jako individuální záměry přihlášených umělkyň a umělců, není výsledná výstava vnitřně sevřeným útvarem, ale představením čtyř separátních prací.

Fotograf Gallery

Akce   Výstava    

Lenka Glisníková & Karolína Matušková – Becoming an Apple… or Perhaps a Shelf
— dernisáž

pondělí 1. června od 19.30 hodin

Výstava vznikla jako dílčí náhrada za zrušený program galerie v uplynulých dvou měsících. Autorky Lenka Glisníková a Karolina Matušková v něm poetickými prostředky zpracovávaly novou zkušenost vyplývající z proměnivšího se charakteru mezilidských interakcí. V průběhu pondělní akce si naposledy budete moct prohlédnout jejich fotografickou montáž a také si o něm (v podstatě poprvé) promluvit s oběma autorkami.

fb

Fotograf Gallery

Akce    

Když dny ztrácejí jména
— vyhlášení výsledků

8. 5. 2020

Čtyřčlenná komise složená z týmu platformy Fotograf, jmenovitě Jiří Ptáček, Tereza Rudolf, Tomáš Hrůza a Lenka Glisníková, se po třídenní lhůtě na užší individuální nominace konsenzuálně rozhodla pro výstavní realizaci návrhů předložených:

Terezou Velíkovou
Petrou Vlčkovou a Martinem Netočným
Markétou Wágnerovou

Nad rámec těchto tří byl ke spolupráci za odlišných finančních podmínek osloven rovněž

Peter Kolárčik

Fotograf Gallery

Výstava    

Lenka Glisníková & Karolína Matušková
— Becoming an Apple... or Perhaps a Shelf

Výstava ve výlohách Fotograf Gallery poeticky reaguje na změny ve vnímání těla, které nejenže je v současné době podrobeno vnějšímu, neobvykle přísnému lékařskému dozoru, ale zároveň i novým subjektivním zkušenostech. Jak pokračuje doba, kdy se nemáme setkávat, dotýkat a zčásti se ani vidět, cosi se a námi děje…

fb

Fotograf Gallery

Akce    

Když dny ztrácejí jména
— open call

neděle 3. května do 23:59

V situaci, kdy naše galerie zůstává uzavřena veřejnosti a nemůže nabízet standardní výstavní program, vyzýváme vizuální umělce a umělkyně, zejména fotografy a fotografky, aby se přihlásili do výběrového řízení na výstavní soubory, jejichž vznik je ovlivněn nastalou společenskou situací. Naším cílem není podpořit triviální reflexi událostí, ale uměleckými prostředky postihnout proměnu tvůrčích možností a ukázat dosud netušené či málo viditelné dosahy mimořádné situace na umění i společnost.