Zahájení Fotograf Festivalu, křest nového čísla časopisu Fotograf, otevření Fotograf Gallery

středa 27. 9 od 19.30 hodin

Nové prostory Fotograf Gallery poslouží jako kulisa zahájení Fotograf Festivalu, křtu nového čísla časopisu Fotograf napojeného pupeční šňůrou na předchozí jmenované a zároveň tematicky zabalující kokon sítí a asociací spjatých s Eye in the Sky jakožto metaforou pro fenomén velkých dat, sledování a dohledu. Ke křtům a zahájení festivalu zahraje Lavra.

— Celý článek

Trevor Paglen
— How Deep Is the Ocean, How High Is the Sky


Zahájení: čtvrtek 5. října od 18 hodin
Kurátor: Jen Kratochvil

Výstava pojmenovaná podle populární písně Irvinga Berlina z roku 1932, roku tak často srovnávaného s rokem 2016, propojuje postupy Trevora Paglena coby fotografa, esejisty a aktivisty, který se nepřestává snažit odhalit skrytou strukturu politického klimatu společnosti masového sledování. Jeho práce nás pomocí téměř romantických, impresionistických vyobrazení provádí místy, která zdánlivě postrádají jakýkoli význam, ve skutečnosti však skrývají utajené radary, datové úložiště, podmořské mezikontinentální internetové spojení atd. 

— Celý článek

Fotograf Gallery

Výstava    

Déjà vu (Šálek s víčkem)

čtvrtek 20. července od 18 hodin

Výstava Michala Kalhouse Šálek s víčkem byla zahájena týden před vánocemi roku 2009. Kurátorem byl Pavel Vančát a jednalo se o první počin nově otevřeného Fotograf Studia. Po více než sedmi letech provozu galerie, později pojmenované Fotograf Gallery, se Šálek s víčkem vrací v podobě jednodenního déjà vu. Michal Kalhous totiž souhlasil s opětovným vystavením souboru při příležitosti završení jedné kapitoly života instituce.

fb

Fotograf Gallery

Křest    

UNIZIN
— křest publikace

čtvrtek 20. července od 18 hodin

UNIGEO Festival již tradičně doprovází výukový program Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Coby čistě studentská iniciativa je určen k tvůrčímu dialogu mezi jejími studenty, kteří zde nejenže vystavují, ale také hodnotí prezentované soubory. Nedávno vydaný UNIZIN z letošního ročníku festivalu byl poprvé prezentován na červnovém setkání pedagogů a studentů v Horní Bečvě. Fotograf Gallery vyšla vstříc výzvě pořadatelů festivalu představit UNIGEO Festival pražské kulturní veřejnosti. 

fb

Fotograf Gallery

Akce    

Martin Zet
— Sanitář

čtvrtek 13. července od 18 hodin

Výstava Nejistý vývoj skončila, avšak Hrůzou pozvaný host, performer a sochař Martin Zet, ji na jeden večer opět otevírá. V jeho performanci se voda nezdá být tím živlem, který v lidech vzbuzuje silná emocionální hnutí. Je „spoutána“ služebnou funkcí „mycího prostředku“. Avšak podobně jako plamínek zapalovače je příbuzným lesního požáru, je také voda v myčce nádobí sestrou oceánu.

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Milan Mikuláštík
— Makapansgat Project Excerpt: from the History of Photography

9. 6. 2017 — 8. 7. 2017 a 13. 7. 2017

Po technické stránce Milan Mikuláštík řeší své koláže vždy stejně: obličej na fotce zakryje tváří z kamínku a nový obrázek zveřejní na internetu. Různější je „znovuobjevování“ významů, kterého tímto rutinním aktem dosahuje. V obecné rovině jeho Makapansgat Project osciluje mezi komentáři aktuálních událostí a upozorňováním na roli obrazů v utváření naší představy o světě. V billboardu pro chodbu Fotograf Gallery ovšem výběr tematicky zúžil, aby se vztáhl k dějinám fotografie.

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Tomáš Hrůza
— Nejistý vývoj

9. 6. 2017 — 8. 7. 2017 a 13. 7. 2017

Tomáš Hrůza (*1979) patří k druhu „fotografů-sběračů“, jakéhosi protějšku mýtických „fotografů-lovců“. Materiál ke svým výstavám shromažďuje pozvolně, ze „zjevení“, která se k němu dostavují na cestách absolvovaných v rolích menšinově založeného turisty, bezcílného poutníka, dobrovolného nomáda či poloprofesionálního řidiče. K jeho romantismu vždy patřila sympatie k magickému a mimosmyslovému.

fb

Fotograf Magazine

Křest    

Křest časopisu Fotograf #29
— Kontemplace

čtvrtek 8. 6. od 19 hodin

Ve střední a východní Evropě je tradice kontemplativní fotografie obzvláště silná. Jsou to často také umělci konceptualisté či performeři, kteří se snaží o osobitou formu souznění sebe sama se zvoleným prostorem prostřednictvím meditativních akcí spojených s přírodními rytmy, s přírodou jako ateliérem pro jejich záměr. Ve všech těchto přístupech je významným faktor času. Jde často o rituální opakování obdobných přístupů, kdy čas a stálý posun v rámci životního rytmu protagonistů neustále mění výchozí situace, zároveň však je zde patrný jednotný řád, který vévodí výslednému pocitu z jednotlivých fotografií a celých cyklů.