Tomáš Svoboda
— Giotto


Zahájení: čtvrtek 16. listopadu od 18 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Dílo italského malíře Giotta di Bondone bývá považováno za klíčové pro dějinnou změnu v pojetí a konstrukci obrazového prostoru. Vztahuje-li se k němu vizuální umělec Tomáš Svoboda ve svých nových videích ještě po sedmi stoletích, nečiní tak pouze kvůli třem letmým, i když nikoli náhodným odkazům k malířově jménu, ale především kvůli myšlence změny přístupu definující radikálně odlišnou „perspektivu“. Při jeho skeptickém postoji k překonání hluboce zakořeněných myšlenkových schémat a limitů pojmového jazyka se ovšem tato změna nemůže odehrát díky nám lidem, nýbrž musí přijít odjinud. Výstava Giotto proto krystalizuje v konceptuální low-tech sci-fi, které se netýká pouze hranic lidského poznání, ale také úlohy umění v jejich případném překročení.

fb

— Celý článek

Tereza Velíková
— Mezihra


Zahájení: čtvrtek 16. listopadu od 18 hodin
Kurátorka: Lenka Dolanová

Ve videích Terezy Velíkové není řeč jednoduchým prostředkem porozumění, její součástí jsou různé zámlky a pomlky. Také zde byly záměrně ponechány chyby a přeřeknutí. Dialogy nenápadně vyplňují citace starších děl autorky, nechybí prvky ironie a náznaky situační komiky. Mezihra se pokouší uchopit, co se s divadelním textem může dál dít, čím může být divadlo mimo divadelní sál. Vybízí k uvažování nad univerzálností a divadelností vypjatých emocí. Vytržení scénářů z divadelní skutečnosti inspiruje k přemýšlení nad rolemi, které člověk získává a je nucen hrát v různých situacích, o touze a možnostech z těchto rolí vystoupit, vyhnout se naučeným komunikačním vzorcům, používat slova jinak.

fb

— Celý článek

Festival Fotograf

Přednáška    

Nežerme jim kachny

úterý 24. 10. od 10 hodin

Seminář mediální gramotnosti pro seniory. Společně nahlédneme pod pokličku fungování současných médií, která ovlivňují náš každodenní život. Na vlastní kůži vyzkoušíme působení mediálních triků a naučíme se minimalizovat jejich účinky. Po absolvování semináře snadněji rozeznáte rozdíly mezi “seriózním” a “bulvárním” zpravodajstvím a výrazové prostředky, které jsou pro ně příznačné. Seznámíte se s pravidly kritického přístupu k informacím a jejich zdrojům. 

Festival Fotograf

Diskuze    

Zmatení obrazem
— Kaleidoskopické a mozaikovité vnímání světa v digitální době

pondělí 23. října od 18 hodin

V roce 2017 nám všudypřítomnost médií přijde samozřejmostí a filtrujeme skutečnost, že často manipulují veřejným míněním. Po médiích vytrvale požadujeme, aby byla objektivní, leč plná objektivita je nedosažitelný ideál; vždy se jedná o kombinaci různých perspektiv. To platí i v případě novinářské fotografie, jíž máme tendenci věřit a nekriticky ji přijímat jako pravdivé zobrazení skutečnosti. Přednáška se zaměří na několik aspektů, které mohou být pro příjemce zpráv matoucí, a nastíní rozdíl mezi tzv. kaleidoskopickým a mozaikovitým vnímáním světa skrze fotografie.

Fotograf Gallery

Přednáška    

Milena Bartlová a Petra Kolínská
— Komu patří veřejný prostor?

středa 10. října od 18.30

 I když se o něm hodně mluví, není vždycky jasné, co veřejný prostor je, komu patří a kdo má nad ním kontrolu, kdo ho udržuje a vymezuje, kdo a jaké do něj umísťuje informace a obrazy. Není to okrajový a bezcenný zbytek míst vedle vyhrazených soukromých prostorů. Není tomu tak, že by nepatřil nikomu, naopak, patří všem společně. Není prázdný a pasivní, ale je místem, kde se lidé fyzicky setkávají a stávají se politickou veřejností.

Festival Fotograf

Výstava    

Trevor Paglen
— How Deep Is the Ocean, How High Is the Sky

Výstava pojmenovaná podle populární písně Irvinga Berlina z roku 1932, roku tak často srovnávaného s rokem 2016, propojuje postupy Trevora Paglena coby fotografa, esejisty a aktivisty, který se nepřestává snažit odhalit skrytou strukturu politického klimatu společnosti masového sledování. Jeho práce nás pomocí téměř romantických, impresionistických vyobrazení provádí místy, která zdánlivě postrádají jakýkoli význam, ve skutečnosti však skrývají utajené radary, datové úložiště, podmořské mezikontinentální internetové spojení atd. 

Fotograf Gallery

Akce    

Zahájení Fotograf Festivalu, křest nového čísla časopisu Fotograf, otevření Fotograf Gallery

středa 27. 9 od 19.30 hodin

Nové prostory Fotograf Gallery poslouží jako kulisa zahájení Fotograf Festivalu, křtu nového čísla časopisu Fotograf napojeného pupeční šňůrou na předchozí jmenované a zároveň tematicky zabalující kokon sítí a asociací spjatých s Eye in the Sky jakožto metaforou pro fenomén velkých dat, sledování a dohledu. Ke křtům a zahájení festivalu zahraje Lavra.

FB event