Fotograf Gallery

New Flesh on Old Bones


Zahájení: 27. 9. 2023, 19:00
Tina Poliačková

Výstava představuje kolaborativní projekt, který je tematickým rozšířením letošního Fotograf Festivalu. V instalaci kombinující zvuk, obraz generovaný umělou inteligencií s keramikou se umělci dotýkají současného chápání mýtu v postdigitální společnosti.

Vystavující: Justine Grillet, Thijs Jaeger

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.