Fotograf Gallery

Zmatení obrazem
— Kaleidoskopické a mozaikovité vnímání světa v digitální době

pondělí 23. října od 18 hodin

Beseda s Martinou Topinkovou.

V roce 2017 nám všudypřítomnost médií přijde samozřejmostí a filtrujeme skutečnost, že často manipulují veřejným míněním. Po médiích vytrvale požadujeme, aby byla objektivní, leč plná objektivita je nedosažitelný ideál; vždy se jedná o kombinaci různých perspektiv. To platí i v případě novinářské fotografie, jíž máme tendenci věřit a nekriticky ji přijímat jako pravdivé zobrazení skutečnosti. Přednáška se zaměří na několik aspektů, které mohou být pro příjemce zpráv matoucí, a nastíní rozdíl mezi tzv. kaleidoskopickým a mozaikovitým vnímáním světa skrze fotografie.

Martina Topinková je lektorkou a doktorandkou na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, současně je editorkou Evropské observatoře žurnalistiky. Ve své disertační práci se zabývá vizuální gramotností a efektivitou fotožurnalismu v digitální éře s důrazem na emoce a pocity, které novinářská fotografie vyvolává.

Akce je součástí Fotograf Festivalu #7 „Eye in the Sky“.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.