Fotograf Gallery

Valentýna Janů
— Paralepse


Zahájení: čtvrtek 4. května od 18 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Velkoformátovým plakátem Valentýny Janů zahajuje Fotograf Gallery sérii prezentací v chodbě Školské 28. Autoři jsou u této plochy naproti vstupu do galerie vyzváni, aby pro ni vytvořili svébytný fotografický projekt, v němž se vyrovnají s nezvyklým umístěním mimo instituci na pomezí venkovního a vnitřního prostoru. Billboard „Paralepse“ studentky pražské FAMU Valentýny Janů (1994) vychází z role šiřitelů i příjemců zpráv, do které se na veřejnosti dostáváme záměrně i nevědomky doslova každodenně. Autorka inscenuje fotografie nositelů takových zpráv, obsah sdělení ale rozpracovává způsobem, kterým zbytňují paradoxy komunikace v informačně zahlušeném prostředí.

fb

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.