Fotograf Gallery

Václav Hájek
— Spiritistická fotografie včera, dnes a zítra

17. 5. 2011 od 18.00

Moderní okultistická tradice se začala rozvíjet kolem poloviny 19. století a téměř od počátku reflektovala a využívala technické možnosti své doby. Moderní okultismus, spiritismus, animismus, hypnotismus a další “tajné nauky” radikalizovaly požadavek po “pravém” obrazu, který bude schopen reprezentovat vnější i vnitřní vlastnosti jevů. Velkému zájmu se v této souvislosti těšil třeba rentgenový obraz, reprezentace elektro-magnetických sil i běžné fotografické postupy. Fotografický aparát byl považován za jakési vnitřní oko, schopné zachytit časové a prostorové řezy, které dopusud unikaly lidskému zraku a zkušenosti Fotografie byla údajně schopna zviditelnit “duchovní tělo” živých (aura, ektoplasma apod.) i mrtvých osob Zájem o intenzivní kontakt s duchovním světem se zvyšoval pravidelně v krizových situacích (občanská válka v USA, první světová válka atd.). Ani v současnosti pokusy o reprezentaci neviditelných, záhadných a nadpřirozených jevů nevymizely a naopak se jejich spektrum rozšířilo o oblast UFO apod. Budoucnost esoterního obrazu je otevřená a naskýtá se otázka uplatnění digitálních a virtuálních technologií v této oblasti.

Václav Hájek

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.