Fotograf Gallery

tělo společnosti, nestabilní řád – nestabilní tělo, řád společnosti

7. 10. 2020 – 7. 11. 2020
Zahájení: úterý 6.10. mezi 15–21 h
Kurátoři: Stephanie Kiwitt, Anna Voswinckel, Tereza Rudolf

Přes veškerou fascinaci propletenýma rukama na dvojitých expozicích Jolany Havelkové pociťujeme nutkání překrývající se kontury hřbetů rukou oddělit a představovat si je jako jasně rozlišené části těla. Co nám taková reakce napovídá o našem vztahu k druhému? V práci Konstellationen Tiny Bara stojí každá osoba sama za sebe. Těla fotografovaná v ostrém světle na sebe navzájem vrhají výrazné stíny. Jasná dělící linie je viditelná v místě každého kontaktu. Fotografka Heji Shin zachycuje okamžik, ve kterém se od sebe dvě těla oddělují. Její práce zobrazují moment příchodu na svět, kdy se ještě fialově zbarvená hlava dítěte poprvé objeví a postupně se stane někým novým, druhým, pro nás podivným na pohled. Miloš Šejn se ve svých pracích vrací k vlastnímu tělu. Během ponoru do rybníka se při kontaktu s vodní plochou setkává se sebou samým jako s cizím tělem. Ve sportovních fotografiích Zdeňka Lhotáka z roku 1986 je nabouráván ideál pevné tělesné struktury. Některá z těl, která jsou zachycena při pohybu v bahně, se jeví jako bezhlavé masy. Současné práce Andrease Schulze se zabývají strukturami, ve kterých těla jako taková již neexistují. Veškeré stopy, které po nich zůstávají, jsou buď pouhé fragmenty – oči, ve kterých se zrcadlí touhy, obavy či informace – nebo je jejich absence vymezena plochou černého rastru. Dominance vyříznutého obrazu se objevuje i v pracích Dirka Braekmana. Filmováním fotografie ležící ženy jako by se pokoušel vdechnout zachycené postavě život. V tomto případě však síla fotografického obrazu zároveň poukazuje na nemožnost se k zobrazovanému jakkoli přiblížit. Ve dvojité projekci umělkyně Yvon Chabrowski se postavy ve stejnokroji tlačí proti sobě, z jednoho filmového políčka do druhého. Zdá se však, že není úniku.

vystavující: Tina Bara, Dirk Braekman, Yvon Chabrowski, Jolana Havelková, Zdeněk Lhoták, Miloš Šejn, Heji Shin, Andreas Schulze

text: Stephanie Kiwitt

Výstava se koná v rámci Fotograf Festival: Nerovný terén

fb web

— (c) Zdeněk Lhoták, Andreas Schulze, Miloš Šejn, grafický design (c) Jan Brož
— Tina Bara – ze série: Konstellationen, 1991
— Miloš Šejn – z videa Žluté tělo, 2009

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.