Fotograf Gallery

Tacita Dean
— Ztráta / Czech Photos


Zahájení: čtvrtek 10. října od 18 hodin
Kurátor: Pavel Vančát

Tacita Charlotte Dean (1965), proslulá britská umělkyně z generace Young British Artists, je přes dvě dekády jednou z nejvýraznějších osobností současného umění, využívající médium analogového filmu a dlouhodobě usilující o jeho uchování jako nezávislého uměleckého média, osvobozeného od diktatury čistě komerčního kinematografického průmyslu.

Tacita Dean pořídila fotografie ze souboru Czech Photos (1991/2002) ještě jako studentka Slade School of Fine Art během svého dvoutýdenního pobytu v Praze v březnu 1991, ale vyvolány byly až o řadu měsíců později a poprvé všech 326 fotografií prezentovala až v roce 2002. Jak sama uvádí: „Jsou jako pozůstatky Prahy, která už neexistuje, jako časová kapsle.“ Ukazují postkomunistickou Prahu ve stadiu znovuzrození, hledání a chaosu, nesrozumitelného města, které pomalu ztrácí svoji zaprášenou magii. Téměř zapomenuté záběry, snímané na levný ruský film, odhalují průřez ranými léty postkomunistického období: rozbité pražské chodníky, městská zátiší, objekty a prvky pozdně komunistické a raně kapitalistické architektury, ale také snímky a portréty lidí, které doplňují autorčinu výpověď o době a místě vzniku souboru Czech Photos. Fotografie kapesního formátu budou na výstavě prezentovány v otevřených dřevěných krabicích instalovaných přímo v knihovně Fotograf Gallery, umožňující tak získat k nim osobní, intimní přístup.

Druhou částí výstavy je černobílý 16 mm film Ztráta (1991/2002), který je pro autorku typicky mnohoznačným záznamem přednášky na pražské ČVUT, pracující se sémanticky otevřeným významem pojmů přítomnost, nepřítomnost a ztráta.

Obě díla jsou v Praze představena vůbec poprvé.

Pavel Vančát

Poděkování: Marian Goodman Gallery, Filip Cenek, Martin Ježek

Výstava je součástí Fotograf Festivalu #9 “Archeologie euforie”

— Tacita Dean, Ztráta, 1991—2002, 16 mm film

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.