Fotograf Gallery

Polina Davydenko
— Offline


Zahájení: čtvrtek 14. listopadu od 19 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Dokumentární soubor Offline (20162017) mladé fotografky Poliny Davydenko (1995) je citlivým vhledem do všednodennosti jejího mladšího bratra Mirdy. Míra nevšímavosti k okolí a neskrývané znuděnosti tohoto nezdravě vyhlížejícího chlapce může v divákovi vyvolávat smích. Obraz, který Davydenko svým souborem vytváří, ale každopádně není ironizující. Sama ho nazývá alarmujícím obrazem příslušníka generace Z, jednoho z mnoha Mirečkovi podobných. Prostředí, ve kterém se chlapec pohybuje, jsou kulisami, s nimž interaguje jen zřídka, upoután spíše technologiemi a konzumem, kterému je dnešní dítě vystaveno a ke kterému je provokováno.

Polina Davydenko se narodila v roce 1995 na Ukrajině. Od dětství žije v České republice. V současné době studuje v Ateliéru fotografie na Fakultě umění VUT v Brně. Svoji letošní bakalářskou práci představila veřejně na výstavě Based On True Story v Galerii Klubovna v Brně.

https://polidavydenko.tumblr.com/

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.