Fotograf Gallery

Of Walking in Ice: Doprovodný program

PŘEDNÁŠKA
 
Ivan Foletti
Město jako pěší zážitek
31. 5. od 18:00 ve Fotograf Gallery
 

Dlouhotrvající chůze v otevřené krajině je nástrojem pro jiné vnímání reality, než jsme běžně zvyklí. Když totiž člověk dlouze jde, zažívá synchronizaci těla a mysli, která vyvolává specifické hormonální reakce. Ty, v návaznosti na vyplavování adrenalinu či endorfinu, vedou k jedinečným zážitkům nejen z přírody, ale i z památek, které chodec potkává. Překvapivě to také proměňuje jeho schopnost navazovat vztahy s náhodnými kolemjdoucími a způsob, jakým ho ostatní vnímají.

Je tomu tak však i ve městě? Je možné zažít podobný transformativní zážitek v rámci městského ekosystému? Na příkladu tří měst, v nichž Ivan Foletti dlouho žil (Řím, Moskva a New York), ukáže, nakolik může nekonečné procházení městem zásadně změnit naši zkušenost. Jeho premisou bude fakt, že město je do jisté míry živý organismus, vytvářený nejen stěnami a ulicemi, ale také lidmi, kteří každodenně plní jeho ulice. 

Ivan Foletti vede Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění na FF MU. Specializuje se na studium historiografie umění Byzance a na studium raně křesťanských památek umění Milána, Říma a Konstantinopole v období pozdní antiky a raného středověku. Spolu se svými studenty několikrát vyrazil na daleké pěší cesty napříč Evropou, při nichž tito Stěhovaví historici umění právě díky tělesné zkušenosti poutnictví objevovali nové pohledy na památky středověké sakrální architektury.

Kapacita přednášky je omezena na 25 osob, místo je nutné předem rezervovat (více informací naleznete níže). 

VÝZVA: VYPNĚTE SE A ZPOMALTE! 

5. června je Světový den životního prostředí – přispějte k jeho lepšímu stavu alespoň symbolicky tím, že zpomalíte. Pomalost využijte k soustředění a pozorování nejen městského prostředí, ale i vlastního prožívání.

Zpomalte! Tam, kam byste jeli autem, jeďte hromadnou dopravou, kam byste jeli hromadnou dopravu, běžte pěšky. Čas věnovaný chůzi nerozpouštějte v digitálním prostředí, ale skutečně se soustřeďte na samotný prožitek, jímž chůze je. Vnímejte, jak mění vaše vidění, jak se zvyšuje vaše citlivost. 

Pošlete nám tři fotografie, které během dne pořídíte a na kterých zachytíte zajímavou situaci či zátiší, něco, čeho byste si v běžné rychlosti nevšimli. Autory těch nejzajímavějších příspěvků odměníme předplatným časopisu Fotograf!

PROJÍT MĚSTEM
 
středa 23. 6., 17.00-18.00
sraz v 17.00 před Fotograf Gallery
 

Jak zažíváme město jako chodci a jak se naše vnímání proměňuje v závislosti na našich rozdílných zkušenostech? Vyražte spolu s námi na krátkou procházku a podívejte se na Prahu pohledem našich průvodců. Vyprávění paní Ivany, jejímž domovem bývalo Hlavní nádraží, a básníka Jonáše Zbořila, který se rád toulá městem, zvláště pak jeho neupravovanými částmi, doplní svými postřehy dvě osmileté pozorovatelky Evelína a Naďa.

Procházku spolupořádáme s Pragulic, sociálním podnikem, který umožňuje zájemcům z řad veřejnosti poznat a zažít svět lidí bez domova, a tím mění zažité stereotypy týkající se oblasti bezdomovectví.

Kapacita procházky je omezená, prosím, rezervujte si místa na emailu viktorie.vitu@fotografnet.cz

Nehodí se vám termín? Nesmutněte, z procházky “naživo” vznikne záznam pro podcastové platformy, program tedy v určité podobě zůstane uchován a procházku si bude moci projít kdokoliv kdykoliv (i po skončení výstavy)!

Informace pro účastníky doprovodného programu 

(přednáška + procházka)

Každý účastník musí splnit jednu z těchto podmínek:
– doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
– doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
– doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
– aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.