Fotograf Gallery

Milena Bartlová a Petra Kolínská
— Komu patří veřejný prostor?

středa 10. října od 18.30

Zeleným leží na srdci demokratické a zodpovědné zacházení s veřejným prostorem. I když se o něm hodně mluví, není vždycky jasné, co veřejný prostor je, komu patří a kdo má nad ním kontrolu, kdo ho udržuje a vymezuje, kdo a jaké do něj umísťuje informace a obrazy. Není to okrajový a bezcenný zbytek míst vedle vyhrazených soukromých prostorů. Není tomu tak, že by nepatřil nikomu, naopak, patří všem společně. Není prázdný a pasivní, ale je místem, kde se lidé fyzicky setkávají a stávají se politickou veřejností. Na zamyšlení teoretičky Mileny Bartlové nad obecným rámcem naváže otevřená diskuse mezi ní a Petrou Kolínskou, praktickou političkou, která se veřejným prostorem dlouhodobě zabývá.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.