Fotograf Gallery

Matyáš Chochola (feat. Vojtěch Veškrna)
— Magma


Zahájení: úterý 25. srpna od 18 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Výstava Magma navazuje na vydání Chocholovy autorské publikace Vůně úspěchu a zejména na následný happening, který uskutečnil s jejím výtiskem. Prvotním východiskem galerijní prezentace se stal fotografický materiál Vojtěcha Veškrny, jež při něm vznikl a jehož zvětšeniny Chochola opět vzal na stejné místo, aby je zde finálně upravil. Dokumentace privátní akce, kterou Veškrna kreativně zaznamenával, Chochola „akceleroval“ smýkáním v rozehřátém asfaltu na střeše jeho ateliéru s loužemi tiskařské barvy. Vedle fotografií se součástí výstavy staly na jedné straně brikoláže z pozůstatků knihy a na straně druhé sítotisky, které vycházejí z výtvarných prvků v knize.

Matyáš Chochola (nar. 1986) je vizuální umělec a performer. V roce 2016 se stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. V srpnu dobíhá jeho opulentní samostatná výstava Dějiny lidstva v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Text knihy Vůně úspěchu, která vyšla v souvislosti s touto výstavou, vznikal téměř deset let. Společně ji vydali Galerie moderního umění v Hradci Králové, Společnost Jindřicha Chalupeckého a BiggBoss Books. Podle její anotace je „volným literárně-výtvarným experimentem, v němž Matyáš Chochola vykresluje vlastní verzi světa – jakéhosi snového časoprostoru, kde se proudy vědomí potkávají s divokostí 90. let, s uměleckými reflexemi a v neposlední řadě s šamansko-rituálními meditacemi.“ Také happening na střeše Chocholova pražského ateliéru se nesl v rituálně–večírkovém duchu, což ostatně je pro Chocholu typický způsob, jak překonávat dichotomie hlubokého a povrchního, duchovního, tělesného, pozlátka a špinavosti, tribálního a moderního. Někdy mylně vykládaná Chocholova energičnost a mužná dravost je u něj zejména osobní oslavou všudypřítomných vitálních sil a performativním vstupováním do aktuálním možností nových hybridních spojení a přemostění toho, co konvenčně chápeme jako oddělené, vzájemně vzdálené nebo protikladné. Vojtěch Veškrna pak svými fotografiemi činí z posledního dějství „oslav zrození“ knihy již jen částečně závislé barokizující skupinové portréty a zátiší – a Chochola svou dodatečnou postprodukcí vrací do hry téma ustrnutí / tuhnutí „magmatické akce“ v nové krajině její „fotografické dokumentace“.

Jiří Ptáček

Součástí vernisáže bude stereo–čtení Vladimíra 518 a Matyáše Chocholy.

Galerie je mimořádně otevřena také v pondělí 31. srpna od 13 do 19 hodin.

fb

— foto: Jiří Šubrt

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.