Fotograf Gallery

Mariam Natroshvili
— Muzeum na vyžádání — Současné umění v Gruzii

středa 26. února od 19 hodin na FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1

Muzeum současného umění, Tbilisi je muzeem v pohybu, muzeem „na vyžádání“. Za pomoci foto- a video- dokumentace děl gruzínských umělců vypráví různé příběhy. Je pokusem o přehodnocení důležitých děl současného gruzínského umění v sociálně-politickém a historickém kontextu. Včetně nejnovější historii země. Popisuje čas prostřednictvím současného umění. A také zpochybňuje tradiční podobu muzea a experimetuje se způsoby, jak může být současné umění „doručováno“ široké veřejnosti.

Mariam Natroshvili je umělkyně a výzkumnice, která žije a pracuje v Tbilisi. Od roku 2011 spolupracuje s Detu Jincharadze. Klíčovým prvkem jejich umělecké praxe je text psaný „mimo stránku“. Mariam a Detu jsou zakladateli muzea v pohybu – Muzeum současného umění Tbilisi. Nedávno založili platformu slov Často kladené otázky, která zahrnuje všechny druhy textových formátů. Mariam a Detu se zúčastnili řady výstav a festivalů v Gruzii, Turecku, Švýcarsku, Německu atd.

Přednášku uskutečňujeme ve spolupráci s Centrem audiovizuálních studií a Katedrou fotografie FAMU. Odehraje se v budově FAMU na Smetanově nábřeží 2, Praha 1 (U1).

Přednáška se uskutečňuje v době autorčina studijního pobytu v Praze, kam přijela na základě udělení Fotograf Residency pro kurátory / kurátorky a umělce / umělkyně ze zemí Visegrádské čtyřky a Gruzie.

Za podporu pobytu Mariam Natroshvili a Detu Jincharadze v Praze děkujeme Evropské kulturní nadaci

fb

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.