Fotograf Gallery

Marek Tischler
— Lepšího já


Zahájení: v úterý 11. června od 18 hodin

K souboru věnovanému bodybuildingu Marka Tischlera přivedl osobní kontakt s klienty posilovny v pražských Řepích. Zjištění, že jejich motivace a lidské povahy jsou mnohdy na hony vzdálené představám, jaké o kulturistech stereotypně replikuje široká veřejnost, vedla k vytvoření rozsáhlého souboru koláží, jejichž surovinou se staly reprodukce z lokálních kulturistických magazínů. Spolu s objektem, který vznikl přestavěním staršího posilovacího stroje, změnil galerii na jakési „pole deformací“, ve kterém je vynaložení fyzické síly, této nedílné součásti tělesných cvičení, zároveň i uměleckým postupem.

Tischler si troufá nakládat s tématem, které obecně vzato představuje charakteristické ideály maskulinity: vyhraněný individualismus, důraz na výkon a na fyzickou sílu. Zároveň se svými zásahy do fotografií, které tyto ideály mají dále potvrzovat, snaží z materiálu vysvobodit prvky intimity, křehkosti, perifernosti a všednodennosti. V průběhu přípravy souboru bylo zajímavé sledovat prezentaci právě dokončených koláží na síti Instagram. Některé z nich si Tichler vyfotografoval položené na dlani a ta nesloužila pouze pro upřesnění jejich velikosti, správněji miniaturnosti, ale také jako jakési intimní gesto prezentace. Výběr z muchláží, proláží a stratifií, záměrně odkazujících spíše k domácímu kulturnímu prostředí, které svým neúnavným modernisticko-prométheovským úsilím opanoval Jiří Kolář, se v galerii událo s ohledem na základní programová východiska autora: setrvává v napětí mezi ideálem a jeho deformací, ideálem a jeho všednodenní realizací, kultem estetizace těla a jeho zlehčováním, které však nemá být ironickým posměchem, ale komičnem, které potenciálně mohou sdílet ti, co udělají vtip i ti, na jejichž úkor byl vtip pronesen.

Z naposledy uvedeného důvodu důvodu výstavě ve Fotograf Gallery předcházelo umístění některých koláží do prostor Fitness Clubu Řepy jako jejich trvalé výzdoby.

Práce představené na výstavě Lepšího já jsou veřejnou prezentací Tischlerovy diplomové práce v Ateliéru intermediální konfrontace na UMPRUM v Praze.

Jiří Ptáček

fb

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.