Fotograf Gallery

Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy


Zahájení: 22. 8. od 17:00
Hana Buddeus, Johana Pošová a Erica Petrillo

Srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Nekonečné vajíčko. 

Veřejná komentovaná prohlídka se koná 22. 8. 2022 od 17:00 za přítomnosti kurátorky Hany Buddeus

Těšíme se na Vás!

O výstavě: 

Výstava Nekonečné vajíčko se zabývá různými formami tvoření či oddělováním těl a identit. Vystavená díla si pohrávají s tekutostí hranice mezi přirozeně zplozeným a uměle zhotoveným a ukazují těla a identity jako teritoriální stavební materiál.

Skupinová výstava představuje díla Ericy Curci, Pedra Neves Marques, Johany Pošové, Marie Tučkové a Lukáše Hofmanna.

Nekonečné vajíčko zkoumá – a oslavuje! – potenciál našich těl (a tedy i identit) se měnit, přeměňovat a znovuobjevovat.

Vystavené práce pěti umělkyň a umělců mapují naznačený terén, pojímaný jako území experimentu, ale i manipulace. Zabývají se tělesným materiálem – šupinami kůže, kusy masa, buněčnými tkáněmi, ale i nejrůznějšími sociálními konstrukty, které z těchto organických složek vytvářejí skutečné, vnímající bytosti. Výstava představuje poměrně pestrou škálu různých médií, od fotografie přes videoart až po audio instalaci.

Kurátorkami výstavy jsou Hana Buddeus, Johana Pošová a Erica Petrillo

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.