Fotograf Gallery

Křest časopisu Fotograf #31
— Tělo

středa 16. května od 18 hodin

Zobrazení těla může mít mnoho podob zrcadlících nekonečnou lidskou touhu otiskovat fragmenty sebe sama. Téma těla, tělesnosti se ve fotografii objevuje od samého počátku. Není to však jen klasická a tolik opakovaná podoba aktu. Ten se již, především ve svých komerčních, nebo obvyklých akademických podobách vyčerpal. Samo tělo je však pro člověka schránkou nesoucí jeho bytí, jeho fyzickou existenci, jejíž jedinečnosti a také její pomíjivosti si je vědom, i když se to mnohdy pokouší zapomenout. Tělo je zrozeno, postupně roste, dospívá, stává se objektem nebo iniciátorem milostné vášně, ženské tělo plodí děti, mužské se sexuálním aktem podílí. Lidské tělo také stárne, postupně chřadne, prožívá nemoci, tělesné úrazy a nakonec zanikne, jako vše ostatní v koloběhu času. Fotografie a fotografové sami mají jedinečnou šanci, kteroukoliv s těchto fází zaznamenat, nebo ji jakkoliv interpretovat.

Program

18.00 Křest časopisu Fotograf #31 tělo

18.30 Marie Tučková — Ursula Uwe: Monumenty lásky
performance

Ursula Uwe: Monumenty lásky je prvním dílem z trilogie o Ursule Uwe. Tato trilogie je výpovědí o pocitech jedince, formujícího se v technologické době. O pocitech vyvolaných komunikací skrze stroje, sociální sítě.  Zároveň je tento příběh fantasy příběhem. Ursula Uwe je kyborg. Stejně tak i jejích šest sester, jejichž jména vznikla generováním: Dapu Oma, Lisa Salome, Martha Selma, Paula Ava, Suse Rosa a Vera Korra. Děj se odehrává v bezčasí, není jasně definováno, zdali se pohybujeme v reálném světě, jeskyni či v jakési buňce, makro světě nebo snad ve světě virtuálním. Nevíme přesně, o jakou dobu se jedná, ale zřejmé je, že to není nyní, že se jedná o budoucnost či snad jiný vesmír.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.