Fotograf Gallery

Křest časopisu Fotograf #25
— Populární hudba

2. 7. 2015 od 19.00

Svět Hub, Slovenská 21, Praha 2
DJ Jiří Špičák (Radio Wave)

Guest editors: Michal Nanoru, Pavel Turek

Zvukový záznam na konci 19. století vyvázal hudbu z kontextu jedinečného koncertního vystoupení a spolu s rozvojem fotografie, rádia a televize daly vzniknout moderní populární hudbě. O jejích recipientech nikdy nešlo mluvit jen jako o posluchačích, protože stejně jako předchozí hudební formy, byla odjakživa audiovizuálním projektem, kde až na relativně krátkou dominanci rozhlasu coby „slepého média“ jedna složka výrazně nepřevyšovala důležitost druhé (viz význam slova image). Architektura čísla věnovaného vztahu fotografie a hudby staví na obrazném půdorysu současného koncertu a otevírá otázky týkající se fotografií uměleckých, dokumentárních, žurnalistických, inscenovaných, komerčních i osobních. V centru představení, které se odehrává na pódiu, stojí hvězdy (role fotografie v konstrukci hvězd; hudebníci jako fotografové), před nebo pod nimi se pohybují publika (fotografie komunikující sociální a kulturní proměny s hudbou spojené; ustavování subkultur a identit fanoušků a jejich reflexe), symbolicky oddělená od prostoru za scénou (backstage coby mýtický prostor kreativity i hédonismu) a víceméně paralelně probíhá právě dynamicky se vyvíjející, napjatý a neustálený kontakt s uměleckým světem.

Fotograf #25 Populární hudba

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.