Fotograf Gallery

Křest časopisu Fotograf #20
— Public Art

20. 10. 2012 od 19.30

Výroční 20. číslo časopisu Fotograf zároveň slouží jako širší publikace k tématu a informační materiál 2. ročníku Festivalu Fotograf – Mimo formát. Tentokrát se zaměří na public art a transformaci chápání veřejného prostoru (nejen) v současné fotografii. Z prezentovaných autorů můžeme jmenovat: Dennis Adams, Susan Meiselas, Braco Dimitrijević, Wendy Ewald, Šejla Kamerić a další.

V souvislosti umění ve veřejném prostoru není obvyklé uvažovat primárně o médiu fotografie, přesto že je jimi veřejný prostor zcela zaplaven. Proto jsme se rozhodli vyzdvihnout projekty, které svou povahou pomáhají narušit monopol komerčních sdělení na veřejná prostranství. Zároveň se jedná o díla, která se skrze práci s konkrétním místem, zabývají otázkami nad funkcemi galerií a institucí jako míst pro umění.

Číslo na téma public art se zaměřuje na projekty pracujícící s veřejným prostorem ve vztahu k médiu fotografie. Vybrali jsme takové umělecké projekty, které v nás budí ostražitost a vyvolávají naději, že veřejný prostor je možné ještě individuálně ovlivňovat.

Fotograf #20 Public Art

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.