Fotograf Gallery

Křest časopisu Fotograf # 16
— Fotografie a malba

28. 1. 2011 od 18 hodin

Představení nového čísla časopisu Fotograf / Fotografie a malba. Akce Michala Pěchoučka a hudební překvapení Štěpána Skalského.

Jestliže na počátku dvacátého století měla fotografie z malby nesporný komplex, na konci toho století jakoby se situace obrátila. Mnozí malíři se chopili fotoaparátů a začali se vyjadřovat fotografií. 

Jaká je vlastně vazba mezi fotografií a malbou a jak se fotografie od své o mnoho starší družky liší? Kam až má jít ve snaze se malbě vyrovnat, či ji snad umělecky překonat? A má tato snaha vůbec smysl? Není snad fotografie silnější právě díky své autenticitě, s níž, oproti jiným mediím, dokáže nejlépe akcentovat prvky, jako jsou ethos, bezprostřednost či možnost šíření díky snadné reprodukci? 

Fotograf #16 Fotografie a malba

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.