Fotograf Gallery

Josef Rabara a Karol Radziszewski
— Zítra bude jinak


Zahájení: ve čtvrtek 3. 9. 2015 v 18.00
Kurátorka: Zuzana Štefková

Výstava Zítra bude jinak vychází z konfrontace děl Josefa Rabary (Zítra bude jinak, 2015) a Karola Radziszewského (Kisieland, 2012). Oba autoři tematizují historii místního gay hnutí na pozadí osobních příběhů Stanislava Z. a Ryszarda Kisiela a nepřímo poukazují na úlohu, kterou v procesu nalézání vlastní sexuální identity obou protagonistů sehrála fotografie.

Dílo Josefa Rabary čerpá z deníků, které si od poloviny čtyřicátých let minulého století vedl Stanislav Z. Tento pozdější klient pražského sexuologického ústavu zde otevřeně líčil své touhy a zároveň opakovaně popisoval frustrující pokusy o „terapii“ své homosexuální „úchylky“. Instalaci Josefa Rabary tvoří audionahrávka s čtenými úryvky z deníků, výběr z výstřižků, kterými Stanislav Z. své deníky ilustroval a prezentace autoportrétů a eroticky motivovaných fotografií mužů, které pořizoval v nejrůznějších civilních situacích. Voyeuristicky laděné snímky – poněkud připomínající „šmírácký“ styl Miroslava Tichého – a reprodukce fotografií sportovců, ukazují nejen vynalézavost, kterou autor uplatnil při získávání vizuálních materiálů, které mohly stimulovat jeho erotickou představivost, ale i možnost homoerotického přeznačení významu už vytvořených fotografických artefaktů.

Kontrapunkt k bezvýchodnému vyznění případu Stanislava Z. tvoří dokument Kisieland věnovaný Ryszardu Kisielovi, jehož privátní para-umělecké aktivity v polovině 80. let přerostly do undergroundového gay aktivismu. V době vrcholícího tažení proti homosexuálům – zejména akce „Hyacint“, během níž polská tajná policie shromažďovala informace o homosexuálech za účelem jejich vydírání – se Kisiel stal editorem prvního gay zinu v bývalém Východním bloku a vytvořil stovky fotografií, na nichž spolu s přáteli z tehdejší polské gay scény realizoval burleskní sexuální fantazie a zachytil tak svobodomyslnou atmosféru, která ostře kontrastuje s dobovými naracemi líčícími 80. léta jako dobu útisku a nesvobody. Ve filmu Karola Radziszewského prezentuje Kisiel svůj archiv a zároveň se po 25 letech ještě jednou vrací k focení s modelem. Fotografická session se stává médiem, v jehož rámci Radziszewski ukazuje proměny, ale i kontinuitu života gayů v Polsku.

Zuzana Štefková

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.