Fotograf Gallery

Josef Ledvina
— Stranickost a lidovost v normalizovaném výtvarnictví

7. 3. 2012 od 18.30

Oficiální umělecká teorie sedmdesátých a osmdesátých let si žádala umění stranické a lidové. Uvidíme, že dostát oběma těmto požadavkům, nebylo v praxi vůbec jednoduché.