Fotograf Gallery

Jak vyučovat post-fotografii?
— minikonference v rámci výstavy Famugrafie II

v pondělí 27. června od 16 hodin

Přibližně od přelomu milénia můžeme ve fotografii sledovat zásadní změny jak s příchodem digitální technologie, tak i s neustálým rozšiřováním jejího uměleckého záběru a jejím rozpouštěním a propojováním v mnoha dalších uměleckých formách.

Jak může na takovou situaci reagovat univerzitní vzdělávací program, často postavený na modernistické premise autonomie média a jeho vlastní reflexe? Jak propojit technické profesionální dovednost s orientací v širším uměleckém provozu?

Minikonference s příspěvky zástupců nejdůležitějších vysokoškolských
programů fotografie by měla naznačit stav současné metodologie výuky
fotografie na území bývalého Československa. Po kratších příspěvcích (max.
10 min) následuje moderovaná diskuse. Průběh konference bude zpřístupněn
online.

účastníci:

Michal Kalhous (FU OU Ostrava)

Silvie Milková (FUD UJEP Ústí nad Labem)

Michaela Pašteková (VŠVU Bratislava)

Štěpánka Šimlová (FAMU Praha)

Aleksandra Vajd (UMPRUM Praha)

Student Body (UMPRUM Praha)

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.