Fotograf Gallery

Fotograf #36 Nové utopie
— křest

čtvrtek 11. června od 18 hodin

Ponořte se s časopisem Fotograf #36 do hledání východisek, inspirací a pozitivních příkladů toho, jak překonávat krize a odpovídat na komplikované otázky, které před nás současná doba staví. Snahou čísla je podívat se na fenomén utopie novým pohledem společnosti 21. století a za pomoci motivu sdílení – sdílení vědění, zdrojů a emocionální podpory. Nové číslo časopisu nabízí profily umělců a tvůrčích kolektivů, rozhovor s ředitelkou Casco Art Institute Binnou Choi i teoretické reflexe místa utopického myšlení ve 21. století.

Program
18:00 Megafon — intro editorů čísla Andrey Průchové Hrůzové & Tomáše Hrůzy
18:30 Critical Run
19:00 Taneční intervence Lenky Vořechovské: Utopie v pohybu + performativní přednáška Ladislava Čumby: Utopit se v utopii.

Občerstvení: Utopická polévka

Více o Fotograf #36 Nové utopie

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.