Fotograf Gallery

Fotograf Festival vyhlašuje výzvu pro středoškoláky!

Letošní ročník Fotograf Festivalu s tématem Pozemšťané*ky se zaměřuje na klimatické změny a na to, jak je vnímají běžní lidé mimo obor současné vědy. V rámci doprovodného programu festivalu vyhlašujeme výzvu směřovanou mladé generaci.

Vše plyne: Klimatické změny a my

VÝZVA: Co pro vás znamenají klimatické změny? Vidíte ve svém okolí jejich projevy? A nechávají vás chladnými, nebo vás naopak děsí?

Pojďme společně prozkoumat jejich dopady na krajinu i na nás samotné a pokusit se je uchopit, zviditelnit či jinak zpřítomnit.

Workshop sestává ze tří sobotních online setkání s lektorkou či lektorem (11. 9., 25. 9. a 2. 10.) navazujících na komentované prohlídky vybraných festivalových výstav (rovněž dostupné on-line). Postupně se v nich zaměříme na to, co pro nás klimatické změny představují, jak se nás dotýkají a jak k nim přistupujeme, i na možnosti sdílení této soukromé zkušenosti s ostatními. Workshop směřuje k vytvoření vlastního díla libovolné povahy (fotografie či video/krátký film jsou vítanými médii) reflektujícího výše nastíněné úvahy. Výsledná díla budou prezentována v rámci festivalu v sobotu 16. 10.

Zúčastnit se mohou tří-pětičlenné skupiny ideálně středoškolských studentů (případně je možné sestavit skupinu, ve které středoškoláky doplní žáci vyšších tříd ZŠ).

Jako přihlášku připravte krátké představení členů skupiny (text, foto, video…), ze kterého bude zároveň patrné, proč o účast ve workshopu stojíte a co si od ní slibujete. Pošlete ji do pátku 3. 9. na email viktorie.vitu@fotografnet.cz, vaši účast potvrdíme do neděle 5. 9. (kapacita workshopu je omezená).

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.