Fotograf Gallery

Pilotní verze časopisu Fotograf pro iPad a Křest časopisu Fotograf #21
— O fotografii

23. 6. 2013 od 18.00

Číslo „O fotografii“ cituje v názvu Susan Sontag, ale nemá být pandámem k jejím teoretickým úvahám. Fotografie se stala společensky již poněkud jiným mediem, než tomu bylo v sedmdesátých letech, kdy Sontagová své eseje o fotografii psala. Mezitím si totiž fotografie vydobyla svébytnou pozici mezi výtvarnými médii, po rychlém proniknutí do vrchních pater uměleckých disciplín v letech devadesátých minulého a v počáteční dekádě tohoto století. Historie i sama podstata média byla navíc znovu vystavována novým otázkám v souvislosti s rozvojem digitalizace fotografie, s tím souvisejícími postupným zanikáním některých původních fotografických principů jako je vztah negativ – pozitiv a podobně. To vše vyústilo ve zcela patrnou vlnu zájmu fotografů o fotografii samu, ať už s nostalgií reagující na postupný zánik jeho jedné formy analogové, chemických procesů, fotokomor, nebo také citující historii fotografie a její objevné počiny. Samotným fotografickým médiem se ovšem zabývali již umělci předchozích generací, ale byly to spíše snahy nalézt nové možnosti, posunout dosavadní hranice (nejvíce v období modernismu). Novým fenoménem se naopak staly práce současných autorů prezentujících úvahy fotografie „o fotografii“, čemuž se bude nové číslo věnovat především.

Křest se koná v rámci knižního jarmarku KNIHEX na náplavce pod Rašínovým nábřežím.

Performance: Jiří Surůvka

Fotograf #21 O fotografii

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.