Fotograf Gallery

Bastian Schwind
— Poté, co jsi rozbil okno


Zahájení: čtvrtek 9. května od 18 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Název první samostatné výstavy mladého vídeňského fotografa Bastiana Schwinda nejenže odkazuje k jeho nejnovějšímu fotografickému objektu Broken Window Theory, ale také momentu, kdy fotografický obraz ztratí svoji samozřejmost a značně aktivně projevovat svoji konstruovanou a podvratnou podstatu. Bastian Schwind ve svých pracích několikrát zacílil právě na tento přechodový stav ve vnímání fotografie. Oporou mu v tom zůstává modulární architektura posledních dvou století a v ní užívané materiály. Východiskem se také stává expanze za hranice fotografického média, takže některé jeho práce technicky vzato nemůžeme považovat za fotografie, i když z fotografických přístupů stále vycházejí.

Výstava vznikla ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.