Fotograf Gallery

Zájezd na výstavy L. Jasanského a M. Poláka, J. Funkeho a skupiny Rafani

6. 11. 2013

Zájezd na brněnské výstavy Lukáše Jasanského a Martina Poláka, Jaromíra Funkeho a skupiny Rafani. 

Fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka (Moravská galerie v Brně)
Jaromír Funke – Mezi konstrukcí a emocí (Moravská galerie v Brně) – komentovaná prohlídka s Antonínem Dufkem
Rafani: Pán Much (Wannieck Gallery) – komentovaná prohídka s Markem Medunou

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.