Fotograf Gallery

Workshop Body and Bones


Zahájení: 11. 2. 2023, 14:00

V rámci výstavy Heart Seas organizuje Fotograf Gallery participativní workshop s performativními prvky pod vedením umělkyně Miroslavy Večeřové. Prozkoumejte vlastní vnitřní a vnější pobřeží se zaměřením na imaginární tvory v dalekých hlubinných propastí!

Workshop zahrnuje společné čtení krátkého vědecko-fiktivního textu, experimentování s kresbou na sépiové kosti a práci s vlastním tělem pomocí malby, pohybu a skupinové interakce. Jeho výstupem budou společné fotografie. 

Věková kategorie: 15 – 25 let
Počet participantů: 3 – 10

Na workshop se můžete přihlásit mailem na: viktorie.vitu@fotografnet.cz

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.