Fotograf Gallery

Členská schůze Spolku Skutek a křest brožury
— Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky

čtvrtek 21. června od 18 hodin

Pravidelná členská schůze Spolku Skutek, tentokrát ve Fotograf Gallery, následovaná křtem spolkové brožury „Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky
a kritika/kritičky“.

Program:
18.00 Členská schůze Spolku Skutek
19.30 Křest brožury „Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky
a kritika/kritičky“

Obě části programu jsou přístupné široké veřejnosti.