Fotograf Gallery

Shelly Silver
— Divná krása a malé lži

pondělí 31. srpna od 19.30

Promítání vybraných filmů americké umělkyně Shelly Silver, která v letošním roce zavítá na Fotograf Festival: Uneven Ground X Nerovný terén. Film jako A Strange New Beauty (2015) nebo video skici s názvy 1 (2001) a This Film (2018) představí rozpětí přístupů umělkyně mezi post-dokumentárním až poetickým vyprávěním. Současně nahlédneme do témat, která ji dlouhodobě zajímají jako jsou normativní a atypické vztahy mezi lidmi. Láska nebo touha se v jejím případě propisují i do způsobu filmového záznamu a znova a stále z jiných perspektiv zkoumající vztahy mezi pozorujícími a pozorovanými.

Shelly Silver aktuálně působí v New Yorku. Vystavovala po celém světě, mimo jiné v Muzeu moderního umění v New Yorku, Tate Modern, Centre Georges Pompidou nebo Muzeu současného umění v Los Angeles nebo v Yokohama Museum. Vyučuje jako Associate Professor and Director of Moving Image v rámci programu vizuálních umění na Columbia University.

V rámci Fotograf Festivalu Uneven Ground X Nerovný terén se její novější práce představí v rámci tří festivalových výstav. Současně bude možné se zúčastnit dvoudenního workshopu s umělkyní.

Projekce bude v angličtině s anglickými titulky.
Prostor je bariérový.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.