Fotograf Gallery

Rozhovor o ledu


Zahájení: 30. 9. 2021 - 18:00

Ačkoliv se na výstavě Antropologie ledu ve Fotograf Gallery vědecká perspektiva objevuje jen jako jedna z mnoha možných, v Rozhovorech o ledu je prostřednictvím Petry Vinšové naopak akcentována. Kryosférická ekoložka bude s filozofem a kurátorem Lukášem Likavčanem mluvit nejen o svém výzkumu, ale i o rozdílných východiscích a možných styčných bodech vědeckých a uměleckých přístupů.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.