Fotograf Gallery

Radek Brousil
— Komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy

6. 2. 2014 od 17.00

Autorská komentovaná prohlídka výstavy Studio Works. Na komentovanou prohlídku navazuje dernisáž výstavy. 

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.