Fotograf Gallery

Radek Brousil
— Komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy

6. 2. 2014 od 17.00

Autorská komentovaná prohlídka výstavy Studio Works. Na komentovanou prohlídku navazuje dernisáž výstavy.