Fotograf Gallery

Petr Strouhal
— Bez názvu 2


Zahájení: v úterý 17. září od 18 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Kontemplativní hry s fotografickým obrazem jsou Petrovi Strouhalovi východiskem pro anatomické studium obskurnosti. Formální vytříbenost je v nich okusována upatlaným kutilstvím, humor je nejen beze slov, ale většinou rovněž bez pointy, jež by publiku přivodila úlevný smích. Fotografický ateliér je místem, kde lze provádět pokusy s chlupatou abstrakcí a gesty mrtvé ruky. V galerii pak vzniká sestava obrazů a objektů, u níž se jazyk umění šmodrchá v novotvar, který nedokážeme uspokojivě ztotožnit s konkrétní emocí.

Jiří Ptáček

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.