Fotograf Gallery

Pavel Baňka: Fotograf(ové) tady dole i tam nahoře


Zahájení: 2. 11. 2022
Hana Buddeus

Výstava Pavel Baňka: Fotograf(ové) tady dole i tam nahoře představuje Pavla Baňku nejen jako významného českého fotografa, jehož dílo je zastoupeno v řadě fotografických sbírek po celém světě, ale i jako neúnavného networkera, který přispěl k formování českých dějin fotografie posledních několika dekád svou dlouholetou pedagogickou i organizátorskou činností.

Kromě jeho vlastní tvorby výstava prezentuje i snímky dokumentující dění na fotografické scéně, jehož byl často spolutvůrcem a zároveň díla již nežijících kamarádů fotografů Pavla Diase, Ivana Lutterera, Jana Malého, Jiřího Poláčka a Jana Reicha, která Baňka srovnává s vlastními fotografiemi.

„Na Pavlu Baňkovi mě vždy nejvíc fascinovala touha a schopnost dávat dohromady lidi různých generací a názorů, vytvářet prostor pro diskuzi a svým příkladem motivovat ostatní, aby tvrdě pracovali. ​​Spolek Fotograf založil a dlouhá léta vedl spolu s absolventy, které potkal jako vedoucí ateliéru fotografie na ústecké univerzitě. Přestože sám fotografii nestudoval, jako pedagog ovlivnil spoustu studentů, nejen u nás, ale také třeba v Americe, kam se dostal už v osmdesátých letech, nebo v Británii,” vysvětluje kurátorka výstavy Hana Buddeus.​​

brožura k výstavě s rozhovorem Pavla Baňky a Hanou Buddeus

— Snídaně v trávě, Michigan University, School of Art, 1990

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.