Fotograf Gallery

Miroslav Machotka
— Přednáška a diskuze o díle Miroslava Machotky

27. 5. 2010

Přednáška autora a diskuze s kurátorem výstavy Antonínem Dufkem a teoretik Pavlem Vančátem.