Fotograf Gallery

Miroslav Machotka
— Přednáška a diskuze o díle Miroslava Machotky

27. 5. 2010

Přednáška autora a diskuze s kurátorem výstavy Antonínem Dufkem a teoretik Pavlem Vančátem.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.