Fotograf Gallery

Mírně ponurý ráz, který zrovna dobře neladil s přáním štěstí


Zahájení: 31. 5. 2023, 18:00
Viktorie Vítů

Všímat si a bedlivě sledovat. Přehodnocovat a promýšlet. Naslouchat ostatním i sama sobě. Postavit se beznaději.

Závěrečné práce vystavené v galerii Fotograf spojuje citlivost vůči okolí a vědomí vlastní situovanosti. Studující Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se rozhlíží kolem sebe a prozkoumávají kontexty, v nichž se nachází. I když nás někdy zvou do zdánlivě soukromých prostředí a intimních situací, nakonec se dotýkají generačních i obecnějších témat a reflektují celospolečenské a celoplanetární dění.

Ohledávají byrokratický systém a patriarchální násilí v něm zakódované. Ve veřejném prostoru nachází projevy ideologie i stopy po kořenech vlastní hybridní identity. Současné krize jim nedají spát, čelí úzkostem a pocitu prázdnoty. V setmělých bytech se ptají po vlastním místě ve světě, kde velká vyprávění selhala a ve kterém, zdá se, už není místo pro vyhlížení lepších zítřků. Navzdory tomuto zdání však nerezignují – místo hledání nového velkého narativu se pouští do vyprávění sebe sama a procvičování vlastní imaginace.

Vystavujícím, které:ří touto výstavou uzavírají některou z etap svého studia, se nabízí popřát hodně štěstí. Popřát jim, aby je komplikovaná a vyčerpávající současnost zcela nepohltila. Popřát to jim a nám všem s nimi.

Vystavující: Veronika Olejárová, Darja Lukjanenko, Iryna Drahun, Amélie Tazarourte, Matěj Kos, Markéta Slaná

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.