Fotograf Gallery

Martin Vongrej
— Komentovaná prohlídka

31. 10. 2014 od 18.30

Autorská komentovaná prohlídka výstavy Martina Vongreje Čekání na konečnou přítomnost v nepřítomnosti.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.