Fotograf Gallery

Marianne Vierø
— Přednáška

6. 11. 2014 od 16.30

Za spolupráce Fotograf Gallery a Katedry fotografie pražské FAMU představí Marianne Viero svoji dosavadní tvorbu v oblasti fotografie a prostorové instalace.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.