Fotograf Gallery

Křest časopisu Fotograf #19
— Film

25. 6. 2012 od 18.00

Východiskem pro uvažování o vztahu fotografie a filmu je dokumentace a inscenace atributů filmového systému prostřednictvím umělecké fotografie nebo fotografie zaznamenávající umělecké projekty. Vybrány jsou takové příklady, které se historicky identifikují s fenoménem filmu jako s kulturní zkušenosti ovlivňující obecně oblast tvorby pohyblivých obrazů. Předmětem může být popisnost archivních fotografií, zaznamenávajících prostorové či obrazové složky stejně jako inscenace filmových událostí. Přednostně je tak sledována fotografická obraznost, která je odvozena od filmové montáže, sekvenčnosti, mizanscény, prostředí projekčních prostorů, apropriačních motivů ad.

Fotograf #19 Film

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.