Když dny ztrácejí jména
— vyhlášení výsledků

8. 5. 2020

Čtyřčlenná komise složená z týmu platformy Fotograf, jmenovitě Jiří Ptáček, Tereza Rudolf, Tomáš Hrůza a Lenka Glisníková, se po třídenní lhůtě na užší individuální nominace konsenzuálně rozhodla pro výstavní realizaci návrhů předložených:

Terezou Velíkovou
Petrou Vlčkovou a Martinem Netočným
Markétou Wágnerovou

Nad rámec těchto tří byl ke spolupráci za odlišných finančních podmínek osloven rovněž

Peter Kolárčik

Při výběru z celkem 36 zaslaných návrhů hrála roli nejen umělecká úroveň a způsob rozvinutí navrženého tématu této specifické výstavy, ale rovněž zaměření Fotograf Gallery a její prostorové nároky a limity. Všem autorům a autorkám děkujeme za předložení projektů. Rádi jsme se seznámili s jejich pracemi a věříme, že s některými z nich v budoucnu navážeme užší spolupráci.

— ilustrační foto: Tomáš Hrůza