Fotograf Gallery

Jiří Toman: „…a voda stoupá“


Zahájení: 27. 6. 2023, 18:00
Josef Moucha, Václav Šafka, Viktorie Vítů

Dílo pardubického fotografa Jiřího Tomana je obsáhlé a značně různorodé, v galerii Fotograf bude tentokrát k vidění komorní výběr inspirovaný dosud nepříliš reflektovaným souborem fotografií zpěněné řeky, ledových krystalků a závějí pořízených v okolí počápelského splavu. Originální pracovní zvětšeniny menšího formátu doplní digitální novotisky z Tomanových negativů i současné vstupy Šárky Zahálkové, která se nechala inspirovat jak Tomanovými fotografiemi, tak jeho angažmá u animovaného filmu.

Vystavující: Jiří Toman, Šárka Zahálková

Přečtěte si brožuru k výstavě zde.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.