Fotograf Gallery

Jan Kubíček
— Akce


Zahájení: čtvrtek 14. listopadu od 19 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

„Pracoval jsem s papíry, rozstřihával je, různě ohýbal a ´dislokoval´ a pak jsem použil exponování jako grafickou metodu, pomocí níž jsem vytvořil sérii Forma–akce. Průsvitnost osvěcovaného papíru dodávala zobrazení jiný výtvarný účinek než neprůhledné syté barvy na obraze. Akce s formou byla na fotogramu navíc zřetelnější a živější a divák ji mohl lépe vysledovat. Vznikalo esteticky zajímavé a někdy i nečekané překrývání a prolínání. Fotogramy se vyvíjely jinak a jinam než tatáž myšlenka vyjádřená malířsky. Řada geometrických fotogramů navázala na sérii Forma–akce, kterou jsem dělal v kresbách, obrazech či kolážích, a stala se jejich doplněním.“

Jan Kubíček (1927—2013) se do dějin českého výtvarného umění zapsal zejména jako malíř a grafik. Neopomenutelná je také jeho práce v oblasti grafického designu a knižní ilustrace (především literatury pro děti). V tomto směru byla fotografie chápána jako jakýsi „vedlejší úvazek“ s úlohou víceméně doplňkovou. Jak dokládají paralelní výstavy ve Fotograf Gallery a Galerii Pecka, a také nakladatelstvím KANT právě vydaná publikace, Kubíček na fotografii nezapomínal po většinu své uměleckého života. Nedílnou součástí jeho bohatých tvůrčích aktivit byla od poválečných let až do poloviny let osmdesátých, kdy ho k fotografii vrátila zejména technika fotogramu. Skutečnost, že fotografie pro Kubíčka nebyla pouze jakousi oddechovou činností, dokládají i samostatné, právě na fotografii a fotogram zaměřené výstavy v Brně (1985) a Kolíně (1988, 2009) a Praze (2010).

Starší fotografické soubory, na kterých lze postupně sledovat vliv civilismu Skupiny 42, strukturálního umění či letttrismu, ale i pozdější snímky ze souboru Někde něco (1985), v nichž si zkoumal geometrické vztahy v prostředí ulice a s reálnými rekvizitami, přibližuje na své výstavě Galerie Pecka. Výstava ve Fotograf Gallery pak představuje fotogramy z let 19841985 s jádrem v souboru Forma akce, který v rámci Kubíčkova zralého díla nejvíce souvisí s hledisky, která jako umělec dlouhodobě zastával. V malířské a grafické práci se už na sklonku 60. let odhodlal k omezení se na plošné geometrické formy a zkoumání vztahů a možností restrukturalizace geometrických elementů. Zpoždění, se kterým tento přístup pronikl do fotografie, nasvědčuje, že respekt k médiu s jeho vazbami na vnější předmětnou realitu, mohl překonat právě až s technologií fotogramu, které vznikají v podmínkách temné komory při osvětlování světlocitlivého podkladu. Vytvořil několik sad fotogramů, v nichž uplatnil základní principy své tehdejší umělecké práce. V první řadě se jednalo o problém akce s formou, což proniklo i do názvu souboru těch geometrických fotogramů, k jejichž vytvoření si použil poloprůsvitné šablony z papíru. V Kubíčkově pojetí „akce“ má být zjevnou demonstrací postupu, v rámci kterého dochází k různým proměnám základního prvku. V konkrétnějším smyslu se jedná o tehdy aktuálně Kubíčkem promýšlený problém dislokace, tedy vyjmutí prvků z určitého elementu a jeho posunutí, a také téma zrušení geometrického elementu, například zmačkáním, složením či natržením.

Na výstavě se vedle souboru Forma akce vyskytují rovněž další práce, které se Kubíčkovými základními postupy souvisejí. Jsou jimi fotografický triptych Akce s kruhovým víčkem a dvojice fotogramů Akce s listem, obě rovněž z roku 1984. První z nich je jiným pojetím rozkladu geometrického prvku a od pečlivě komponovaných fotogramů Forma akce ho odlišuje dynamičnost aktu a významný podíl náhody. Ve druhém případě jsou prvky, o jejichž přeskupení jde, listy stromu.

Nejvýraznější anomálií na výstavě je pak fotogram Příroda — geometrie (1984), v němž je přírodní motiv listu doplněn rýsovanou kresbou. Tato práce byla vybrána z nevelkého počtu Kubíčkových prací, na nichž fotografický postup kombinuje s rýsovanými kresbami. K jeho umístění na výstavu, která zdůrazňuje specifický „akční / hybnou“ dimenzi v Kubíčkových konceptuálních demonstracích, motivovala snaha naznačit, že „akcemi“ se Kubíčkův zájem o fotogram zdaleka nevyčerpával.

Vernisáž v Galerii Pecka proběhne od 17 hodin. Ve Fotograf Gallery navážeme vernisáží v 19 hodin.

fb

— Porušený čtverec, 1984, fotogram, 30 × 24 cm

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.