Fotograf Gallery

Ján Budaj a Dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania (DSIP)
— Pracovná pamäť


Kurátorka: Mira Keratová

Výstava v galérii Fotograf prezentuje časť archívu slovenského akčného umelca, ekologického aktivistu, revolucionára a politika Jána Budaja (n. 1952) a neformálnej skupiny Dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania (DSIP). V rámci “normalizačného” obdobia sa sústreďuje na dokumentáciu a kontextualizáciu ich kolektívnych akcií a intervencií z rokov 1974 – 1981 v Bratislave. Tieto akcie boli konštruované ako nástrahy, ktoré divákov konfrontovali s ich bezprostrednou realitou; náhodní okoloidúci sa v procese prežívania vlastnej existencie menili na účastníkov podujatia. Vytváranie prekvapivých situácií, ktoré narúšajú stereotypné správanie chodca a stávajú sa preňho podnetom pre intenzívnejšie prežívanie každodennosti je blízke francúzskym situacionistom s ich snahou vyvolať pokračujúcu revolúciu všedného života. Kvázi publikačný formát výstavy rozvíja naratívnu linku medzi dokumentáciou a komentárom k nej a v rámci osobného príbehu, každodennosti a spoločenskej histórie, ktoré usmerňujú motivácie v pozadí. Tak ako selektívna pamäť funguje nanajvýš nelineárne a v spleti spomienok ponecháva iba izolované ostrovčeky, i súvislosti medzi jednotlivými zážitkami sú uchopiteľné len pri spätnej rekonštrukcii. Výstava hľadá polohu medzi živými udalosťami, ktoré produkujú pamäť, ich prezentáciou, absorbovaním divákom a dejinami umenia v ich permanentne prebiehajúcej minulosti.

Mira Keratová

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.